Flexibel robot fixar Corona-ordern

av Oct 30, 2020Blogg, Nyheter, Publicitet i media0 Kommentarer

– Hela projektet började med att AQ Group’s ledning kontaktade oss för att de ville ha en flexibel robotlösning. Vi på OpiFlex är mycket stolta över den respons vi får från dem och att vi möter deras högt ställda förväntningar.

– Vi är marknadsledande när det gäller flexbla robotlösningar för plåtindstrin.

– Vi siktar nu på att bli marknadsledande när det gäller flexbla robotlösningar inom bearbetningsmaskiner också. Väldigt många kontaktar oss nu från hela världen pga trenden med regional tillverkning. Att vi kan hjälpa till att ta hem produktion till Sverige värmer i hjärtat.

säger Johan Frisk, VD, OpiFlex

Texten nedan är en artikel publicerad i tidningen Svensk Verkstad, nr 6 2020, se hela artikeln här


AQ M-Tech levererar komponenter som bekämpar pandemin

Flexible robot fixes Covid-19 order
Tobias Hammar, vd på AQ M-Tech, corona-hälsar på Johans Frisk, OpiFlex, som just levererat en flexibel robotlösning till AQ M-Tech

Det började med Aros Kvalitetsplast – efter en brand hos ABB.
Idag säger vi AQ Group, ett globalt företag med 6 300 anställda och produktionsenheter runtom i världen.
I Uppsala finns AQ M-Tech, där Tobias Hammar är vd och just har invester­at i en flexibel robotlösning som gör att han klarar att producera maskiner för bekämpning av Covid-19.

– Av en slump fick vi en kraftig orderuppgång på jobb som troligen hamnat utomlands om vi inte haft roboten.

säger Tobias Hammar, VD AQ M Tech AB

AQ Group har alltså sitt ursprung i en mindre katastrof. Efter en brand på ABB fick en av det nya företagets grunda­re, P-O Andersson, möjlighet att köpa ut formsprutningen av plast. Aros Kvali­tetsplast blev så småningom en grupp, när den andra grundaren, Claes Mell­gren, fick köpa loss ABB:s transformator­tillverkning i Enköping. Då bildades Aros Quality Group. Idag har gruppen vuxit, driven av dessa två entreprenörer, till en global koncern med verksamhet i Kanada, USA, Mexico, Brasilien, Finland, flera länder i östblock­et och Indien. Med flera.
– Fem sjättedelar av de anställda jobbar inte i Sverige, konstaterar Tobias Ham­mar.
År 2001 köpte AQ upp ett företag i Upp­sala som tillverkade egna produkter för system till läkemedelsindustrin. Det blev AQ M-Tech.

Hammar har en nästan lika fantastisk utvecklingshistoria som AQ.
– Jag började som inhyrd montör 2003, berättar han. Året därpå fick jag möjlighet att bli platschef. Det var en ny sits för mig, men det gick ganska bra…
Så bra att han blev vd fyra år senare. Under den tiden hade försäljningen näs­tan fördubblats – från fem till åtta miljo­ner.
– Vi var en udda fågel i gruppen, säger Hammar. Vi är de enda som har egna pro­dukter, övriga bolag är kontraktstillverka­re.
– Idag är vi en systemtillverkare och le­verera bland annat kompletta system för chromatografi, där man filtrerar proteiner vid framställning av biologiska läkeme­del, exempelvis insulin.
– Till den typen av maskin krävs vår egen sensor, den som AQ köpte bolaget för från början.
– På grund av Covid-19-situationen i världen försöker alla läkemedelsföretag att göra vaccin. Då behövs den här ma­skinen…
Kort sagt; AQ M-Tech har fått en stor or­deruppgång för att leverera till alla nyin­vesteringar som krävs för att öka kapaci­teten hos dessa företag.

VÄLTAJMAT

– Det visade sig alltså att den investe­ring i en robot vi beslutade göra redan i december förra året skulle rädda den si­tuation som uppstod först långt senare, säger Tobias Hammar.
– Utan roboten skulle vi inte klara den här kraftiga orderuppgången.
– Den kan stå och köra detaljerna till systemen dygnet runt sju dagar i veckan och löser alltså den flaskhals som annars skulle ha uppstått. Utan den hade vi inte klarat den här puckeln och jobbet hade mycket väl kunnat hamna utomlands.

Konstaterar Tobias

Roboten är alltså OpiFlex flexibla, mobi­la robotsystem.

– Vi tittade naturligtvis på många oli­ka robotar, men fastnade för att vi slipper stängsel utan att tumma på säkerheten, vi ville inte stänga in maskin och robot utan låta operatören ha möjlighet att köra utan robot, vi ville ha flexibiliteten. Vi vil­le också utvärdera den för möjligheten att använda samma system i andra AQ-före­tag.

säger Tobias vidare

– Den är smidig att använda, man kör in och ut pallar, slipper in- och utbanor. Operatören tyckte det var snabbt och en­kelt och kunde programmera den direkt.

säger operatören Anders


– Vi fick en ny Mazak levererad av Ra­vema i samma veva – den maskin robo­ten står vid. Det var en större utmaning att konvertera alla program från den för­ra maskinen till den nya.

Operatören Anders flyttar roboten till maskinen för att starta automatisk produktion

SMART DRAG

– Det här är ett fantastiskt bra exem­pel på det vi ofta pratat om; att vi kan vara konkurrenskraftiga om vi automatiserar, kommenterar Johan Frisk, Opiflex, som brinner för de här frågorna.
– Regional tillverkning har varit en trend något år, men det har accentuerats ytter­ligare under pandemin. Men det kräver att satsar på automation för att vi ska få upp konkurrenskraften.
– Kina köper över 30 procent av alla ro­botar, men det kostar lika mycket att ro­botisera i Kina som i Sverige. Det är nu vi har chansen att ta hem jobben.
– AQ Group gjorde ett smart drag som löste kapaciteten direkt.

säger Johan Frisk, VD, OpiFlex
Liknande Flexibel robot fixar Corona-ordern

Senaste artiklar

Alla kategorier

Guider

Blogg

Publicitet

Varför OpiFlex?

OpiFlex löser utmaningen att automatisera mega trenden med hög mix och låg volym med flexibla robotceller och driver den tredje robot revolutionen mot helt nya möjligheter.

Tillämpningar

OpiFlex flexibla lösning och enkla programmering kan användas till de flesta applikationer inom alla branscher och ger nytta för både små- och medelstora företag, Tier1 och globala koncerner.

Pris

OpiFlex är en mycket kostnadseffektiv lösning som är framtidssäker och kan öka täckningsbidraget mer än vanliga robotlösningar.