Enkel Programmering

}

Programmera om roboten själv på så lite som tio minuter

Med världsunika wizarden kan vem som helst ändra och lägg till nya produkter på endast tio minuter utan tidigare erfarenhet av programmering. Slipp väntetid på dyra specialister som gör det på 5-8 timmar.

e

Följ enkla instruktioner för att bestämma hur roboten beter sig

Operatören bestämmer rörelsemönster, hur detaljer plockas samt placering i maskin genom att styra (jogga) roboten i små rörelsebanor vid programmering. Flexibelt bestäms ordning som delar ska besökas och hur många sekvenser.
1

Flexibel lösning för alla robotapplikationer

OpiFlex unika enkla programmeringslösning är flexibel och följer operatörens önskemål och generar automatiskt robotkoden som behövs efter hand. OpiFlex tar robotprogrammering till en ny nivå med full flexibilitet utan förkunskapskrav.
3
P

Ta enkelt in nya produkter

Med enkel programmering ökar du flexibiliteten och tar enkelt in nya produter.

Automatisera även småserieproduktion

Kostnader för omprogrammering minskas kraftigt vilket gör att lönsam seriestorlek kan minskas med över 90%

Skapa stimulerande arbetsuppgifter

Låt operatören själv programmera robot och skapa enkelt stimulerande arbetsuppgifter.

Så här funkar det!

Roboten känner till

 • Maskiner/Arbetsstationer i cellen
 • Kommunikationen med maskiner
 • Vilka egenskaper olika maskiner/arbetsstationer har
 • Säkra banor mellan olika delar av cellen: orange banor

Operatören programmerar roboten genom att

 • Följa enkla instruktioner i en dynamisk wizard
 • Flexibelt bestämma i vilken ordning delar ska besökas
  och i hur många sekvenser

Operatören programmerar enbart i de blåa zonerna

 • Visar små rörelser genom att jogga robot, t.ex. hur detaljer plockas, placering i maskin.

Operatören behöver

 • Ingen kunskap inom robotprogrammering
 • Kunna styra (jogga) en robot med en joystick

Komplettera enkel programmering med säkerhet utan staket

Varför OpiFlex?

OpiFlex löser utmaningen att automatisera mega trenden med hög mix och låg volym med flexibla robotceller och driver den tredje robot revolutionen mot helt nya möjligheter.

Tillämpningar

OpiFlex flexibla lösning och enkla programmering kan användas till de flesta applikationer inom alla branscher och ger nytta för både små- och medelstora företag, Tier1 och globala koncerner.

Pris

OpiFlex är en mycket kostnadseffektiv lösning som är framtidssäker och kan öka täckningsbidraget mer än vanliga robotlösningar.