Flexibla Gripdon & Kringutrustning

För att kunna automatisera småserietillverkning och få ner lönsam seriestorlek och lönsam batchstorlek för en industrirobot så krävs flexibla gripdon för snabb omställning

3

Ett gripdon för flera behov

Flexibla och säkra gripdon som är utvecklade för att klara en stor produktbredd. Vakuum, fingrar eller magnet med komponenter från ledande tillverkare.

Få ner lönsam seriestorlek och lönsam batchstorlek

För att kunna automatisera småserietillverkning och få ner lönsam seriestorlek och lönsam batchstorlek behövs flexibla gripdon som snabbt kan ställas om för en stor produktbredd samt snabb och enkel programmering.

Hitta och sök detaljer utan vision

OpiFlex erbjuder flexibla lösningar för att hitta detaljer helt utan vision med hjälp av smarta sensorer och algoritmer. Helt integrerad med vår enkla programmering och säkerhet utan staket.

Flexibla och säkra gripdon

För att kunna automatisera småserietillverkning och få ner lönsam seriestorlek och lönsam batchstorlek behövs flexibla gripdon som snabbt kan ställas om för en stor produktbredd samt snabb och enkel programmering. Det är mycket viktigt att inte tappa en detalj är inte bara viktigt om du köra utan staket.  Läs här tips för att automatisera småserietillverkning

OpiFlex erbjuder flexibla och säkra gripdon som är utvecklade för att klara en stor produktbredd. VI erbjuder ett brett program av flexibla gripdon med vakuum, fingrar eller magnet baserat på komponenter från ledande tillverkare. Alla gripdon kan förses med manuella eller automatiska verktygsväxlare.

Alla OpiFlex gripdon har en inbyggt säkerhetslösning som uppfyller EN ISO 10218-2 PLd kategori 3 struktur, vilket säkerställer att vi kan köra säkert utan staket med hög last och hög hastighet.

Hitta och mät detalj med smart sensor sökning eller vision

Genom att hålla ordning och struktur på inmaterialet så behövs ofta inte lösningar för att hitta materialet utan det räcker med en omgrepps- eller orienteringsstation. I vissa fall så önskas lösningar för att hitta detaljer, de behöver då vara mycket flexibla och robusta, speciellt vid småserier. 

OpiFlex erbjuder flexibla lösningar för att hitta detaljer helt utan vision. Vi har utvecklat en flexibel och robust lösning som med hjälpa av smarta sensorer och algoritmer hittar detaljer utan att behöva använda vision. Lösningen är helt integrerad med vår enkla programmering, så ingen konfigurering behövs. Vår lösning kan dessutom automatiskt mäta och kontrollera mått.

Vi erbjuder även 2D vision lösningar, från ledande leverantörer. Vi rekommenderar normalt inte att använda vision, som många integratörer. Vision innebär ofta är en hel del utmaningar, speciellt vid små serier och hög mix och låg volym då det kräver mycket bra ljusförhållanden samt en hel del konfigurering och intrimning per produkt.

 

Vill du sälja OpiFlex unika flexibla robotlösningar i Småland och Södra Sverige

Kringutrustning

Även om du har en flexibel robot så behöver den ofta en del hjälpmedel för att klara sina uppgifter, det kan vara lösningar för att få rätt orientering på en detalj eller hjälp för att vända en detalj. En trend är att plocka och lämna direkt på pall istället för att använda banor, som kräver personal för att lyfta av och på, en vi erbjuder n- och utbanor om så önskas. 

OpiFlex erbjuder flexibla kringutrustningar exempelvis

  • manuella eller automtiska verktygsväxlingssystem
  • omgreppsstationer
  • orienteringsstationer
  • aktiva och passiva vändstationer
  • in- och utbanor

Alla lösningarna är utvecklade för att klara en stor produktbredd utan komplicerade ställ.

Öka produktivitet genom Flexibel mobil robot, Säkerhet Utan Staket samt Enkel Programmering

Varför OpiFlex?

OpiFlex löser utmaningen att automatisera mega trenden med hög mix och låg volym med flexibla robotceller och driver den tredje robot revolutionen mot helt nya möjligheter.

Tillämpningar

OpiFlex flexibla lösning och enkla programmering kan användas till de flesta applikationer inom alla branscher och ger nytta för både små- och medelstora företag, Tier1 och globala koncerner.

Pris

OpiFlex är en mycket kostnadseffektiv lösning som är framtidssäker och kan öka täckningsbidraget mer än vanliga robotlösningar.