Få experthjälp och känn dig trygg via våra

Tjänster

Vi hjälper dig innan, under och efter

OpiFlex erfarna automationsrådgivare har tjänster som hjälper dig att lyckas med automation med industrirobotar och skapa en flexibel och framtidssäker lösning. Vi erbjuder allt från förstudier med en uppskattad 7-stegsmodell och automationsguider till installation och full service. Dessutom har vi beräkningsmodeller för hur mycket du kan tjäna på att automatisera din produktion. Vi erbjuder även flexibla betallösningar såsom hyra eller leasing.

 Tjänster för automation med industrirobotar

Vi hjälper dig innan, under och efter installation

Vi har lång erfarenhet inom automation och robotik och med hundratals företagsstudier och installationer bakom oss så kan vi hjälpa dig att tänka nytt. Vi har flera tjänster och verktyg som får dig att tänka i nästa steg.

i

Förstudier

Förstudier med en uppskattad 7-stegsmodell för att hjälpa dig se helheten baserat på dina förutsättningar och skapa en framtidssäker och flexibel lösning

Automationsguider

Guider samt automationsanalys-verktyg – för att analysera resultat med hög mix och låg volym baserat på din produktmix

Beräkna er framtida vinstökning

Produktivitets- och produktionsekonomisk- modell för att uppskatta effekter baserat på din produktion att gå från manuellt till robot.

Installation & CE märkning

Nyckelfärdiga flexibla robotlösningar med  snabb och enkel programmering där du slipper staket –  färdig att använda. Dela robot enkelt om du vill.

Full support & Service

Service- och supportavtal med både fjärr- och på-plats-support. För oss är trygghet och hög tillgänglighet viktigt. 

Pay Per Use eller leasing

Genom vår flexibla, standardiserade och robusta  lösningar kan vi även erbjuda leasing- och hyreslösningar. 

Tillämpningar

För alla olika industrier

^

Små-medelstora företag

Underleverantör

Globala Koncerner & OEM

Plåt • Bearbetning • Trä & Möbler • Plast • Automotive • Livsmedel • Annat

Maskinbetjäning • Materialhantering • Palletering • Montering

Förstudier

Få hjälp att se helheten och skapa en framtidssäker lösning

Förstudier med en uppskattad 7-stegsmodell för att hjälpa dig att se helheten och skapa en framtidssäker lösning. Allt är baserat på dina marknads- och strategiska behov. Tillsammans bedömer vad som är lämpligt och lönsamt att automatisera genom att tänka flexibelt och framtidssäkert. Ni får fylla vår framtagna verktyg för automationsanalys så ni får exakta siffror på var ni kan öka er produktivitet, baserat på er produktmix. Dessutom åker vi till ert företag hur vi kan realisera behoven.

Våra erfarna automationsrådgivare har genomfört ett stort antal förstudier på både små företag, men även stora Tier1 och OEM. Många företag vill få hjälp att titta med andra ögon, bekräfta egna tankar, eller föreslå nya uppslag för en flexibel och framtidssäker lösning. Många vill även genomföra tekniska studier samt se effekter och få hjälp med input till ROI kalkyler. Vissa har ej tid att genomföra förstudierna själv och vill få en resursavlastning. Vi hjälper med allt detta!

7-stegsmodellen är en vidareutveckling av en modell framtagen i projektet ”Producera i Sverige” som är en del av regeringens satsning på Smart Industri, läs mer om projektet här . OpiFlex har varit aktiv i projektet som leds av RISE och där även Chalmers, Linné Universitetet och Träcentrum medverkar samt flera företag inom metall, trä, livsmedel och husbyggnad. Modellen är avsedd för att kartlägga möjligheter  att automatisera flexibel småserieproduktion i tillverkande företag. Till guiden hör verktyg för noggrannare analys avseende effektivitet, ergonomi och ekonomi.  

I samband med genomförd förstudie erbjuds kraftiga rabatter på installationer. 

Automationsguider

Få experts insyn med det viktigaste vid automation

Läs guider från våra automationsexperter om utmaningar samt tips om hur ni kan automatisera på ett framtidssäkert och kostnadseffektivt sätt.

Vi på OpiFlex har även utbildat bl.a. alla IUC bolag (som gör förutsättningsstudier till Robotlyftet) samt många större företag genom EDIG om utmaningar och möjligheter med flexibel automation av serietillverkning.

Beräkna hur mycket er produktivitet och ert täckningsbidrag ökar

Produktionsekonomisk modell verifierad av Chalmers

 Använd vår produktionsekonomiska modell verifierad av produktionsprofessor på Chalmers. Där använder vi era egna siffror om era produkter, produktmix och maskiner så ni kan beräkna och uppskatta effekterna som leder till ökad produktivitet ett ökat täckningsbidrag för er. 

För att lyckas med med automation av småserieproduktion behövs snabb och enkel programmering i kombination med flexibla gripdon. Med snabb och enkel programmering kan du normalt köra 70-80% av volymen vid småserieproduktion beroende på produktmix. Har du däremot en traditionell programmering så kan de bli så lågt som enbart 5-20% av volymen som är lönsam med robot, resten behöver köras manuellt. Därför är snabb och enkel programmering samt manuell access till maskinen enormt viktigt. Läs mer i våra guider

En av de stora fördelarna med en robot, förutom att skapa en bättre arbetsmiljö, är det avsevärt ökade täckningsbidraget per tidsenhet den arbetar på grund av minskning av arbetskraftskostnaden. En robot ökar normalt produktiviteten med 20-60%. Om du exempelvis producerar manuellt 16 timmar, så är roboten då klar efter ca 12 timmar. Men om du inte kan sälja den ökade volym som roboten kan producera så har du ingen nytta av produktivitetsökningen, utan roboten och maskinen blir bara stillastående. 

Med en flyttbar robot  kan du däremot dra full nyttja den ökade produktiviteten och täckningsbidraget genom att flytta robot till en ny maskin istället. Det gör att du ofta kan ta frikoppla cirka 1,2-1,5 personer per skift istället för normalt bara en person vid en fast robot. Täckningsbidraget kan därmed öka med cirka 0,8 – 1,2 MSEK per skift robotbeläggning med en flyttbar robot att jämfört med cirka 0,6-0,8 MSEK med en fast robot. 

Vi hjälper er gärna att beräkna effekterna för er.

Installation och integration

OpiFlex erbjuder flexibla mobila robotlösningar som är nyckelfärdiga samt CE märkta 

OpiFIex erbjuder nyckelfärdiga flexibla och mobila robotlösningar med  snabb och enkel programmering och där du slipper staket –  färdig att använda. Med OpiFlex flexibla lösningar kan du enkelt lägga till en ny cell och dela robot när du vill.

Standardiserad hårdvara och flexibel mjukvara gör det enkelt och snabbt att integrera hela robotcellen, inkluderat med maskin, robot och säkerhet. Detta gör det mycket snabbare än integration med en traditionell robotcell.  VI gör installationer i samarbete med vårt breda nätverk av integratörer.

Vi hjälper dig helt enkelt med en snabb och smidig integration!

Full support & Service

Tryggt och enkelt

För oss är trygghet och hög tillgänglighet viktigt. OpiFlex erbjuder full service- och supportavtal med både fjärr- och på-plats-support.

OpiFlex-robotceller är maskinvarumässiga, helt standardiserade och baserade på industristandardkomponenter från ledande leverantörer för att säkerställa robusthet och hög tillgänglighet. Vi skapar all flexibilitet med hjälp av programvara. OpiFlex har valt att inte ha någon egenutvecklad elektronik för att göra det så enkelt som möjligt att serva. Vi använder standard ABB-robotar med standard ABB-robotstyrenhet. 

OpiFlex tillsammans med de globala supportorganisationer hos våra partners ABB och SICK samt våra lokala partners kan vi erbjuda bra support på vår lösning runt om i världen.

Köp, leasa eller hyr

Enkla betallösningar så det blir flexibelt och enkelt kan automatisera

Genom vår flexibla och standardiserade lösning kan vi även erbjuda leasing- eller hyrlösningar av våra flexibla industrirobotar och automationslösningar.

Det finns ett stort behov av flexibla automations och robotlösningar för att möta det stora behovet av flexibilitet som småserietillverkning och mega trenden hög mix och låg volym kräver. För att möta det kraftigare behovet av flexibilitet erbjuder OpiFlex genom vårt systerbolag Rent a Robot International AB helt nya möjligheter till flexibilitet både när det gäller affärs- och betalningsmodeller.

Vi har flera stora koncerner, OEM och Tier1, som kontaktat oss och som vill erhålla mer flexibla robotlösningar, automatisera delar som varit svårt förut pga låga serier samt skapa framtidssäkert och standardiserat robotkoncept för deras fabriker.

Kunder vill kunna slippa investeringar och kunna ha större flexibilitet och ta kostnader direkt i projekt eller som en operativ utgift, ungefär som att ta in extra personal när så behövs.

Priser

& Utmärkelser

OpiFlex vann EU kommissionens stora innovations pris 2015, Under 2016 blev, som en av tre, finalist av IERA Award, det mest prestigefyllda robot- och automationspriset i världen samt vald till Pioneers 500, de femhundra hetaste tech start-up i världen. Under 2018 blev OpiFlex vinnare och kom med i "33-listan", Sveriges mest prestigefyllda lista för unga tech-bolag. Detta delas ut av tidningen NyTeknik och affärstidningen Affärsvärlden. Tidigare på listan har företag som Spotify, Mojang, Truecaller, Klarna and iZettle varit med. 2019 erhöll OpiFlex innovationspris Puumessut Wood Fair, Finlands största  trämässatillsammans med trämaskintillverkaren SCM och distributören Innomac Oy. 

european commission logo
iera award logo
Puumessut logo

Artiklar

Omnämnd över hela världen

Är du intresserad? Vi har hjälpt många andra

Prata med en automationsexpert om hur vi kan hjälpa er att automatisera!

Varför OpiFlex?

OpiFlex löser utmaningen att automatisera mega trenden med hög mix och låg volym med flexibla robotceller och driver den tredje robot revolutionen mot helt nya möjligheter.

Tillämpningar

OpiFlex flexibla lösning och enkla programmering kan användas till de flesta applikationer inom alla branscher och ger nytta för både små- och medelstora företag, Tier1 och globala koncerner.

Pris

OpiFlex är en mycket kostnadseffektiv lösning som är framtidssäker och kan öka täckningsbidraget mer än vanliga robotlösningar.