Varför OEM- och Tier1-koncerner behöver högre flexibilitet

av Jul 15, 2020Guider0 Kommentarer

Vi ser mer och mer stora OEM- och Tier1-koncerner behöver högre flexibilitet. Detta ses t.ex. bilindustrin, elektronikindustri, vitvaror etc som drivs av kortare serier och högre mix och där övergripande flexibilitet blir viktigare för dem. Många stora OEM har sett en utmaning av ökad automation då de ”låst in sig” med traditionella fasta robotceller med staket då det är svårt att anpassa dessa för nya produkter eller bara att ändra layout i verkstaden.

Baserat på intervjuer och diskussioner med mer än 30 globala OEM- och Tier1-koncerner inom olika branscher som fordonsindustri, elektronikindustri, vitvaror, konsumtionsvaror och möbelindustri har följande fem gemensamma utmaningar och behov kommit fram:

Fem gemensamma utmaningar

  1. Snabb integration och installation – de vill att det går snabbt, några dagar istället för några veckor, för att snabba upp omställning och undvika förlorad produktion.
  2. Snabb och enkel upp och ner rampning av produktion – de vill kunna rampa upp och ner produktion med flexibla lösningar, så att de bättre kan utnyttja investeringarna och anpassa produktion för nya produkter.
  3. Flexibla konfigurationer och snabb programmering – de vill snabbt kunna ställa om, så att de kan anpassa produktion för nya produkter och mixa många produkter i samma linje/maskin.
  4. Ändra layout enkelt och slippa staket – de vill slippa staket så att de snabbt ska kunna flytta maskiner och linjer med dess robotceller, så att de ej blir inlåsta i en viss layout.
  5. Framtidssäkra och standardiserade lösningar – då produktmixen ökar så behövs robotcellerna enkelt kunna återanvändas och då önskas flexibla lösningar som är standardiserade. Mobila robotar är ej en fast tillgång vilket ger nya möjligheter till flexibilitet.
Why OEM and Tier1 groups need more flexibility
Flexibel robotik – att tänka på för en framtidssäker lösning

Sammanställt – OEM- och Tier1-koncerner behöver högre flexibilitet. Alla dessa punkter hjälper OpiFlex lösningar dig med tack vare deras lösningar. Dessa är flyttbar robot till olika celler men med samma prestanda, enkel programmering samt säkerhet utan staket. Läs mer om OpiFlex tillämpningar

Hur du automatiserar hög mix och låg volym i småserieproduktion

Läs mer om hur du automatiserar hög mix och låg volym i småserieproduktion i vår övergripande guide “Hur du automatiserar hög mix och låg volymproduktion”

Liknande Varför OEM- och Tier1-koncerner behöver högre flexibilitet

Senaste artiklar

Alla kategorier

Guider

Blogg

Nyheter

Publicitet

Varför OpiFlex?

OpiFlex löser utmaningen att automatisera mega trenden med hög mix och låg volym med flexibla robotceller och driver den tredje robot revolutionen mot helt nya möjligheter.

Tillämpningar

OpiFlex flexibla lösning och enkla programmering kan användas till de flesta applikationer inom alla branscher och ger nytta för både små- och medelstora företag, Tier1 och globala koncerner.

Pris

OpiFlex är en mycket kostnadseffektiv lösning som är framtidssäker och kan öka täckningsbidraget mer än vanliga robotlösningar.