Patenterade och marknadsledande

Flexibla robotlösningar

Framtidens flexibla robotlösningar för industrirobotar

OpiFlex marknadsledande och patenterade flexibla och mobila robotlösningar löser utmaningen att automatisera den nya mega-trenden hög mix och låg volym i alla industrier. Våra lösningar är efterfrågad av både små-medelstora företag samt stora globala koncerner och företag som ser det kraftigt ökade behovet av flexibilitet och att skapa framtidssäkra robotlösningar.

Trenderna ”ökad global konkurrens” och ”hög mix och låg volym” driver kraftigt ökad automation generellt och i synnerhet flexibel och framtidssäker automation. Bakgrunden är att kunderna vill ha större valfrihet av produktkonfigurationer, kortare produktlivslängder och högre konkurrens. Det krävs mer flexibla lösningar för att automatisera småserie- samt hög mix och låg volymproduktion!

Patenterade & marknadsledande automationslösningar

Flexibla mobila robotceller

OpiFlex har flexibla mobila industrirobotar med säkerhetslösning utan staket så att du enkelt kan flytta och dela hela robotcellen mellan flera stationer. Tack vare en patenterad dockningslösning fungerar roboten som en fast robot vid full prestanda. Vi har också en flexibel enkel robotprogrammering så att alla kan programmera roboten på 10 minuter utan tidigare robotkunskap, i stället för 5-8 timmar av en specialist. Vi använder ABB robot där traditionella robotprogram i RAPID kan användas, om önskat. Vår patenterade säkerhetslösning utan staket uppfyller krav för CE märkning enligt EU: maskindirektiv 2006/42 / EG, bilaga II 1. A även vid hög fart och hög last

Vi har flera stora koncerner, OEM och Tier1, som kontaktat oss och som vill erhålla mer flexibla robotlösningar, automatisera delar som varit svårt förut pga låga serier samt skapa framtidssäkert och standardiserat robotkoncept för deras fabriker.

Flexibel Mobil Robotplattform

Flytta industriroboten mellan maskiner med våra patenterade lösningar. Docka med hög precision till en dockningsstation i marken. Full prestanda och precision. Flytta industrirobot, säkerhet och I/O manuellt med palltruck eller automatiskt med en AGV palltruck och docka in den i nästa robotcell. Just nu har vi stöd för stora robotar upp till 60kg och räckvidd på 2,55m. Lösningen är mycket flexibel och kostnadseffektiv, även vid hög volym. Detta eftersom du kan flytta roboten från en avstängd maskin till de maskiner som behöver köras, utan att ha flera robotar. Dessutom är integrationen ca 10x snabbare.

Enkel Programmering

Snabb och enkel programmering som operatören själv kan göra är mycket viktigt för att kunna automatisera småserietillverkning och få ner lönsam seriestorlek och lönsam batchstorlek.  Läs här tips för att automatisera småserietillverkning

Vår patenterade Enkel Robotprogrammering tar robot programmering till en helt ny nivå. Programmera nya produkter genom att svara på enkla frågor och programmet skapas automatiskt så du kan klara småserier och hög mix. Programmera industriroboten på 10 minuter, utan tidigare kunskap, istället för 5-8 timmar av en specialist.

Säkerhet utan staket

Det har blivit en stor trend att vilja slippa staket, för att skapa mindre och mer flexibla  robotceller. De kollaborativa robotarna har tvingat fram en ny tekniska specifikation    

OpiFlex patenterade säkerhetslösning utan staket följer EU:s regler för maskindirektiv 2006/42 / EG och högre. Systemet övervakar en story yta kring robotcellen och saktar ner när människor kommer nära. Kommer någon är för nära, så stannar roboten och står helt still innan någon person kommer in i arbetsområdet . Säkert och flexibelt. Säkerhetssystemet är integrerat i den flexibla och mobila plattformen så att ett system kan användas på flera robotceller. SICK, marknadsledande inom säkerhetsprodukter, har gjort en film om vår patenterade lösning.  

Framtidssäkra och smarta

Flexibla gripdon & kringutrustning

Flexibla och säkra gripdon

För att kunna automatisera småserietillverkning och få ner lönsam seriestorlek och lönsam batchstorlek behövs flexibla gripdon som snabbt kan ställas om för en stor produktbredd samt snabb och enkel programmering. Det är mycket viktigt att inte tappa en detalj är inte bara viktigt om du köra utan staket.  Läs här tips för att automatisera småserietillverkning

OpiFlex erbjuder flexibla och säkra gripdon som är utvecklade för att klara en stor produktbredd. VI erbjuder ett brett program av flexibla gripdon med vakuum, fingrar eller magnet baserat på komponenter från ledande tillverkare. Alla gripdon kan förses med manuella eller automatiska verktygsväxlare.

Alla OpiFlex gripdon har en inbyggt säkerhetslösning som uppfyller EN ISO 10218-2 PLd kategori 3 struktur, vilket säkerställer att vi kan köra säkert utan staket med hög last och hög hastighet.

Hitta och mät detalj med smart sensor sökning eller vision

Genom att hålla ordning och struktur på inmaterialet så behövs ofta inte lösningar för att hitta materialet utan det räcker med en omgrepps- eller orienteringsstation. I vissa fall så önskas lösningar för att hitta detaljer, de behöver då vara mycket flexibla och robusta, speciellt vid småserier. 

OpiFlex erbjuder flexibla lösningar för att hitta detaljer helt utan vision. Vi har utvecklat en flexibel och robust lösning som med hjälpa av smarta sensorer och algoritmer hittar detaljer utan att behöva använda vision. Lösningen är helt integrerad med vår enkla programmering, så ingen konfigurering behövs. Vår lösning kan dessutom automatiskt mäta och kontrollera mått. 

Vi erbjuder även 2D vision lösningar, från ledande leverantörer. Vi rekommenderar normalt inte att använda vision, som många integratörer. Vision innebär ofta är en hel del utmaningar, speciellt vid små serier och hög mix och låg volym då det kräver mycket bra ljusförhållanden samt en hel del konfigurering och intrimning per produkt. 

Kringutrustning

Även om du har en flexibel robot så behöver den ofta en del hjälpmedel för att klara sina uppgifter, det kan vara lösningar för att få rätt orientering på en detalj eller hjälp för att vända en detalj. En trend är att plocka och lämna direkt på pall istället för att använda banor, som kräver personal för att lyfta av och på, en vi erbjuder n- och utbanor om så önskas. 

OpiFlex erbjuder flexibla kringutrustningar exempelvis

  • manuella eller automtiska verktygsväxlingssystem
  • omgreppsstationer
  • orienteringsstationer
  • aktiva och passiva vändstationer
  • in- och utbanor

Alla lösningarna är utvecklade för att klara en stor produktbredd utan komplicerade ställ.

Integrationslösningar

OpiFlex erbjuder nyckelfärdiga flexibla, CE märkta och mobila robotlösningar

OpiFlex erbjuder nyckelfärdiga flexibla och mobila robotlösningar med  snabb och enkel programmering och där du slipper staket –  färdig att använda. Med OpiFlex flexibla lösningar kan du enkelt lägga till en ny cell och dela robot när du vill.

Standardiserad hårdvara och flexibel mjukvara gör det enkelt och snabbt att integrera hela robotcellen, inkluderat med maskin, robot och säkerhet. Detta gör det mycket snabbare än integration med en traditionell robotcell.  VI gör installationer i samarbete med vårt breda nätverk av integratörer.

Vi hjälper dig helt enkelt med en snabb och smidig integration!

Tillämpningar

För alla olika industrier

^

Små-medelstora företag

Underleverantör

Globala Koncerner & OEM

Plåt • Bearbetning • Trä & Möbler • Plast • Automotive • Livsmedel • Annat

Maskinbetjäning • Materialhantering • Palletering • Montering

Fördelar med OpiFlex flexibla robotlösningar och industrirobot

Utöver en traditionell robotlösning får du

Enkel programmering

Programmera på 10 minuter utan förkunskaper. Kompatibel med RAPID-program

Dela robot med flera maskiner

Flytta enkelt robotcellen och dela andra maskiner för ökat utnyttjande och flexibilitet. Dockning ger samma prestanda som fast robot

Säkerhet utan staket

För hög last och hög hastighet. Full prestanda. Följer alltid alla EU: maskindirektiv 2006/42 / EG

Full manuell access

Flytta enkelt industriroboten när du behöver komma åt maskinen manuellt.

Standardiserad hårdvara

Fabrikstillverkad lösning ger robusthet och enkelt underhåll. Komponenter från stora företag som ABB och SICK. 

10x

Snabbare integration

Tack vare standardiserade robotlösningar med enkel programmering samt säkerhet utan staket som följer med den flexibla industriroboten

20x

Snabbare programmering

Vem som helst gör det på 10 minuter istället för 4-5 timmar av en specialist. Patenterad metod som skapar programmen själv baserat på din input. 

30x

Snabbare ändring av workshop layout

Medger snabb ändring av verkstadslayout, tar ca 3-4 timmar att flytta robotcell med maskin istället för att riva och bygga upp en hel robotcell på 1-1,5 vecka. 

20-60%

Ökad produktivitet

 Med flyttbar robot kan du dra full nytta av ökade produktiviteten. Flytta tidigare till nästa maskin och maximera maskin- och robotutnyttjande.

Full support & tjänster

OpiFlex erbjuder dig hjälp både innan, under och efter installation. Allt från uppskattade förstudier till support och hyreslösningar. 

Med flyttbar robot ökar ditt täckningsbidrag

 med ytterligare 0,8-1,2 milj SEK / skift

Kundapplikationer

Marknadsledande inom flexibla robotlösningar

Plåt

Bearbetning

Trä och möbler

Priser

& Utmärkelser

OpiFlex vann EU kommissionens stora innovations pris 2015, Under 2016 blev, som en av tre, finalist av IERA Award, det mest prestigefyllda robot- och automationspriset i världen samt vald till Pioneers 500, de femhundra hetaste tech start-up i världen. Under 2018 blev OpiFlex vinnare och kom med i "33-listan", Sveriges mest prestigefyllda lista för unga tech-bolag. Detta delas ut av tidningen NyTeknik och affärstidningen Affärsvärlden. Tidigare på listan har företag som Spotify, Mojang, Truecaller, Klarna and iZettle varit med. 2019 erhöll OpiFlex innovationspris Puumessut Wood Fair, Finlands största  trämässatillsammans med trämaskintillverkaren SCM och distributören Innomac Oy. 

european commission logo
iera award logo
Puumessut logo

Artiklar

Omnämnd över hela världen

Är du intresserad? Vi har hjälpt många andra

Prata med en automationsexpert om hur vi kan hjälpa er att automatisera!

Varför OpiFlex?

OpiFlex löser utmaningen att automatisera mega trenden med hög mix och låg volym med flexibla robotceller och driver den tredje robot revolutionen mot helt nya möjligheter.

Tillämpningar

OpiFlex flexibla lösning och enkla programmering kan användas till de flesta applikationer inom alla branscher och ger nytta för både små- och medelstora företag, Tier1 och globala koncerner.

Pris

OpiFlex är en mycket kostnadseffektiv lösning som är framtidssäker och kan öka täckningsbidraget mer än vanliga robotlösningar.