Tillämpningar

OpiFlex löser utmaningen att automatisera de nya mega trenderna med hög mix och låg volym inom alla branscher, t ex trä, metall, bygg, livsmedel och plast. OpiFlex är framtidssäker och driver den tredje robot revolutionen och efterfrågas av både små- och medelstora företag men även stora globala koncerner.

Blandning av applikationer

SICK om OpiFlex säkerhetslösning

Exempel på applikation – kantbockning

Var används OpiFlex?

^

Små-medelstora företag

Underleverantör

Globala Koncerner & OEM

Maskinbetjäning

Hög flexibilitet har blivit viktigare vid maskinbetjäning för att dra full nytta av både maskin och robot. Enkel och snabb programmering samt omställning blir därför viktig för att klara en ökad produktflora.

Materialhantering

Även vid materialhantering har hög flexibilitet blivit viktigare för att kunna hantera många olika produkter samt ojämn beläggning. Enkel och snabb programmering, men ofta också flyttbarhet av robot för att skapa olika konfigurationer för robotcellerna eller linerna.

Palletering

Ökad flexibilitet vid palletering önskas för att kunna klara många olika produkter samt ojämn beläggning. Enkel och snabb programmering, men ofta också flyttbarhet av robot för att skapa olika konfigurationer för robotcellerna eller linerna.

Montering

OpiFlex flexibla robotcell kan användas för montering. Montering är bland det svåraste som kan göras med en robot, därför är manuell access ofta viktigt då människor kan behöva komplettera där fingerfärdighet och hjärna behövs

När används OpiFlex?

Lågt och ojämnt utnyttjade maskiner

Automatisera maskiner med låg eller ojämn beläggning genom att enkelt flytta hela robotcellen och dela med flera maskiner och stationer.

Småserier samt hög mix och låg volym

Automatisera mega trenden med hög mix och låg volym. En trend som även slår hårt mot stora globala företag.

Flexibla liner och robotceller

Skapa den flexibilitet i liner som mega trenden hög mix och låg volym driver.

Flexibel hög volym samt behov av hög tillgänglighet

Skapa snabba omställning av robotceller och omflyttningar av maskiner för att snabbt komma upp i högvolym.

Industrier

Metall

OpiFlex mycket flexibla lösningar passar allt från bearbetning till plåtformning, materialhantering och montering

Automotive

OpiFlex skapar nya möjligheter på alla platser, tex i början, mitten eller slutet av lina för ökad flexibilitet hos både TIer1, OEM och biltillverkare

Trä & Möbler

OpiFlex skapar helt nya möjligheter att automatisera träbranschen för både små legotillverkare och stora möbelföretag

Livsmedel

OpiFlex skapar helt nya möjligheter med flexibel automation av liner, t.ex. liner som inte går hela tiden eller där olika konfigurationer alternativt snabba omställningar behövs.

Plast

OpiFlex skapar nya möjligheter där flexibel automation behövs till en viss grad och resten släpps i pall

Annan

OpiFlex unika flexibilitets kappar helt nya möjligheter till automation inom de flesta områden, hör av dig så kan vi se möjligheter.

Varför OpiFlex?

OpiFlex löser utmaningen att automatisera mega trenden med hög mix och låg volym med flexibla robotceller och driver den tredje robot revolutionen mot helt nya möjligheter.

Tillämpningar

OpiFlex flexibla lösning och enkla programmering kan användas till de flesta applikationer inom alla branscher och ger nytta för både små- och medelstora företag, Tier1 och globala koncerner.

Pris

OpiFlex är en mycket kostnadseffektiv lösning som är framtidssäker och kan öka täckningsbidraget mer än vanliga robotlösningar.