Säkerhet utan staket

~

Kombination av smarta laserskannrar istället för staket

Säkerhetsklassade laserskannrar är placerade på robotplattformen på ett dynamiskt sätt för respektive cell. Ett stort område runt hela robotcellen övervakas med ett styrsystem som uppfyller kraven i EN ISO 10218-2 Pld kategori 3 Struktur.
1

Fri rörelse runt robotcellen

När en människa eller ett okänt föremål närmar sig varnar roboten, saktar ner och anpassar sina rörelser. Det gör att människan kan komma nära roboten utan att den behöver stanna helt.
Z

Följer reglerna för robotsäkerhet i EU

Följer EU regelverk: maskindirektiv 2006/42/EG
3

Skapa små och yteffektiva celler

Nu går det att få plats med robotceller i trånga verkstäder utan stora och dyra maskinflyttar.

Blockera inte maskinerna

Slipp staket som blockerar maskinerna vilket ger fri access för manuell användning när så önskas.

Dela säkerheten med flera celler

Genom att slippa staket och enkelt bära med hela säkerhetslösningen erhålls frihet med en kostnadseffektiv lösning.

Varför låsa in robot och maskin med staket?

Varför OpiFlex?

OpiFlex löser utmaningen att automatisera mega trenden med hög mix och låg volym med flexibla robotceller och driver den tredje robot revolutionen mot helt nya möjligheter.

Tillämpningar

OpiFlex flexibla lösning och enkla programmering kan användas till de flesta applikationer inom alla branscher och ger nytta för både små- och medelstora företag, Tier1 och globala koncerner.

Pris

OpiFlex är en mycket kostnadseffektiv lösning som är framtidssäker och kan öka täckningsbidraget mer än vanliga robotlösningar.