Robotlyftet

Med hjälp av robotlyftet kan små och medelstora företag få ytterligare hjälp att investera i automation och robotar. I korthet får ni rabatterat pris genom Robotlyftet. Detta är en satsning av Tillväxtverket som har fått i uppdrag av regeringen att genomföra satsningen. Detta inkluderar bland annat en förutsättningsstudie med automationscheck av vad som kan automatiseras.

Mer om robotlyftet

Läs mer om robotlyftet via Tillväxtverket

Varför OpiFlex?

OpiFlex löser utmaningen att automatisera mega trenden med hög mix och låg volym med flexibla robotceller och driver den tredje robot revolutionen mot helt nya möjligheter.

Tillämpningar

OpiFlex flexibla lösning och enkla programmering kan användas till de flesta applikationer inom alla branscher och ger nytta för både små- och medelstora företag, Tier1 och globala koncerner.

Pris

OpiFlex är en mycket kostnadseffektiv lösning som är framtidssäker och kan öka täckningsbidraget mer än vanliga robotlösningar.