Varför OpiFlex?

r

Utmaningen

Den ökade viljan av konsumenter att ha ständigt nya produkter samt möjlighet att anpassa dem, driver utvecklingen mot allt  kortare produktlivscykler och kraftigt ökad produktmix. Det har skapat en ny mega trend inom  tillverkning som går mot hög mix och låg volym för att klara utvecklingen mot allt  kortare produktlivscykler och kraftigt ökad produktmix, Även de stora OEM drivs bort från högvolym-produktion mot hög mix och låg volym. Detta driver ytterligare trenden mot kortare serier och snabbare omställningar för legotillverkare. 

Mega trenden hög produktmix och låg volym driver behovet av  flexiblare robotlösningar även för stora koncerner och legotillverkare. Traditionella fasta robotlösningar med staket och traditionell programmering är inte längre tillräckligt flexibla och framtidssäkra. 

Mer än 90% av Sveriges och även Europas tillverkande industri består av små och medelstora företag som arbetar uteslutande med småserietillverkning med ojämnt och lågt belagda maskiner till följd. De har framförallt manuellt betjänade maskiner och lider ofta av låg produktivitet och konkurrenskraft.

De vill automatisera, men det har varit svårt få en vettig lönsamhet med en fast robot vid stor volymvariation och lågt maskinutnyttjande. Då de har små serier och kontinuerligt nya produkter så blir det dyrt att programmera om roboten som ofta blir stående.

För att köra korta serier så vill man köra maskinen manuellt, men tyvärr är en fast robot och staket i vägen och blockerar maskinen.  Det är därför automationsgraden är extremt låg, långt under 1%, inom småserietillverkningen.

Lösningen

Det finns många olika sätt att automatisera, men de flesta automations- och robotlösningarna är gjorda för högvolym-produktion.  De traditionella lösningarna är utvecklade för att lösa behovet för högvolymproduktion av robotisera en eller få artiklar i en robotcell som går tre skift i många år. Dessa är bra på högvolym, men möter inte behov av den flexibilitet som framtidens produktion ställer. 

OpiFlex erbjuder en världsledande flexibel robotlösning som representerar den tredje robot revolutionen. OpiFlex löser utmaningen att automatisera hög mix och låg volym.  De ger också fördelar för  högvolym produktion med snabb integration och standardiserad framtidssäker hårdvarulösning.  Snabb och enkel byte av fabrikslayout samt gradvis upp och ner rampning av volym.

Genom att enkelt flytta hela robotcellen så går det att lönsamt automatisera även lågt och ojämnt utnyttjade maskiner samt småserietillverkning. Programmera själv om roboten på ca 10 minuter för att klara de kontinuerligt nya produkter som kommer.  OpiFlex erbjuder en säkerhetslösning utan staket så du slipper en stor robotcell som är i vägen och blockerar maskinen. Säkerhetslösningen uppfyller alla säkerhetskrav.

Med OpiFlex mobila robotplattform flyttar du enkelt hela robotcellen med en palltruck. När den är indockad framför maskinen är den som en fast monterad robot. En patenterad dockningsstation säkerställer hög precision och stabilitet även för stora robotar.

Flytta bort roboten och du har full manuell access till maskinen.

Lönsam automation av småserieproduktion

Genom att enkelt flytta hela robotcellen så går det att lönsamt automatisera även lågt och ojämnt utnyttjade maskiner samt småserietillverkning. Nyckeln till automation är hög flexibilitet. Många företagare har länge velat automatisera, men det har varit svårt att få till ekonomin med en fast robot. Nu är det möjligt.
1

Ökad flexibilitet med enkel robotprogrammering

Med Enkel Programmering kan du själv programmera roboten enkelt och flexibelt utan tidigare robotkunskap. Lösningen minskar kostnaderna för robotprogrammering med upp till 90%, i jämförelse när det görs av specialister. Nu kan även företag med småserietillverkning och ojämn beläggning automatisera och enkelt ta in nya produkter.

Ökad produktivitet och konkurrenskraft

Produktiviteten kan höjas avsevärt genom robot­automation, normalt med med 20 – 60%. Vinsten uppnås genom att roboten arbetar kontinuerligt och obemannat på ett efterföljande skift. Täckningsbidraget ökar ofta med mer än 150 000 kr per månad jämfört med manuell betjäning.

Ta hem produktion till Sverige

Kina satsar stort på automation. Automation kostar lika mycket i Kina som Sverige. Våra stora svenska företag köper helst lokalt om det är konkurrenskraftigt. Nu har vi chansen att bli konkurrenskraftiga och ta tillbaka produktion till Sverige.

Använd OpiFlex - häng med 4:e industriella revolutionen

Tredje robot revolutionen - Flexibla robotar

Bli konkurrenskraftig, ta hem produktionen till Sverige!

> 150 000 kr / mån

Ökat täckningsbidrag

När mobil automation?

f

Produktion vid små serier och många varianter

Fördela investering och flytta automation flexibelt efter flaskhalsarna.

Öka produktionskapacitet med bibehållen personalstyrka

Produktivitet ökar normalt med 20-60% och täckningsbidraget med 150 000 – 200 000 kr per månad.

Skapa stimulerande arbetsuppgifter och ta bort de monotona

Flera studier visar att automation ökar konkurrens kraft och skapar arbetstillfällen.

%

Ökad Produktivitet

Vinstökning/tidsenhet

Har du frågor? Vi hjälper dig gärna!

Vad andra säger om oss är underbart

Vi har tittat på många olika automationslösningar, men vi valde OpiFlex flexibla lösning. Vi uppfattar deras standardiserade lösning som enkel och mest flexibel. Vi gillar kombinationen av mobilitet, undvika staket och att vi själva kan programmera om roboten enkelt på operatörsnivå och på så vis implementera nya artiklar med kort ledtid. Flexibilitet är viktigt för oss och våra kunder uppskattar oss för det.
Thomas Pakruhn

Delägare, WM Press AB, Helsingborg

Varför OpiFlex?

OpiFlex löser utmaningen att automatisera mega trenden med hög mix och låg volym med flexibla robotceller och driver den tredje robot revolutionen mot helt nya möjligheter.

Tillämpningar

OpiFlex flexibla lösning och enkla programmering kan användas till de flesta applikationer inom alla branscher och ger nytta för både små- och medelstora företag, Tier1 och globala koncerner.

Pris

OpiFlex är en mycket kostnadseffektiv lösning som är framtidssäker och kan öka täckningsbidraget mer än vanliga robotlösningar.