Varför det var svårt att automatisera hög mix och låg volym

av Jul 15, 2020Guider0 Kommentarer

Tidigare har det varit väldigt svårt att automatisera hög mix och låg volym. De flesta robotlösningar som finns i industrin har varit gjord med traditionell teknik och framförallt för hög volymproduktion med specialbyggda robotceller som är gjorda för att hantera få produkter i många skift under många år. Nu finns nya lösningar som ger flexibilitet – flexibla robotar.

Det krävs mer flexibla lösningar för att automatisera småserie- samt hög mix och låg volymproduktion samt möta de behov av flexibilitet som även stora OEM och Tier1 ser i deras framtida behov som går mot större produktmix.

Många företag vill automatisera småserieproduktion, men det har varit svårt att automatisera hög mix och låg volym av flera anledningar. Se nedan:

Med ny teknik öppnas nya möjligheter till flexibel automation, såsom

  • snabb och enkel programmering
  • flyttbara robotar
  • säkerhetslösningar utan staket även vid hög fart och hög last
  • flexibla gripdon
  • full manuell access till maskinen

Ny teknik öppnar nya möjligheter till flexibel automation, ett exempel är OpiFlex flexibla mobila robotcell med enkel programmering samt säkerhetslösning utan staket, se video nedan

Läs mer om OpiFlex lösningar här

Läs mer i övergripande artikeln om alla punkter i hur du automatiserar hög mix och låg volymproduktion

Liknande Varför det var svårt att automatisera hög mix och låg volym

Senaste artiklar

Alla kategorier

Guider

Blogg

Nyheter

Publicitet

Varför OpiFlex?

OpiFlex löser utmaningen att automatisera mega trenden med hög mix och låg volym med flexibla robotceller och driver den tredje robot revolutionen mot helt nya möjligheter.

Tillämpningar

OpiFlex flexibla lösning och enkla programmering kan användas till de flesta applikationer inom alla branscher och ger nytta för både små- och medelstora företag, Tier1 och globala koncerner.

Pris

OpiFlex är en mycket kostnadseffektiv lösning som är framtidssäker och kan öka täckningsbidraget mer än vanliga robotlösningar.