Hur du automatiserar hög mix och låg volym

av Jul 15, 2020Blogg, Guider0 Kommentarer

Nästa generations automation i industrin har kommit till Sverige och regeringen satsar stenhårt på smart industri och den nya automationen. Bland annat minskar det kostnaderna och ökar flexibiliteten som tillåter hög mix och låg volym. Allt har redan börjat rulla ut i fabriker. Nedan beskriver vi hur du automatiserar hög mix och låg volym. Guiden baseras på Edigs artikel för att höja kunskapen inom industrin.

Problemen

Sverige är förebild vid automation av större produktion – Men dålig för småserietillverkning

Sverige har varit ett föregångsland när det gäller att automatisera och effektivisera produktionsprocessen vid större produktionsvolymer. Inom gruppen små och medelstora företag (SMF) och småserietillverkning ser bilden annorlunda ut. Företagen har mestadels låg automationsgrad: 10 robotar på 10 000. Sverige har halkat efter övriga världen avseende automation, därav regeringens satsning på automation och robotisering genom bland annat ”Robotlyftet”. Läs mer. Regeringen har även satsat på ”SWEDPROD Producera i Sverige” för smart industri.

Megatrenden hög mix och låg volym driver behov av flexibilitet

Trenderna ”ökad global konkurrens” och ”hög mix och låg volym” driver kraftigt ökad automation generellt och i synnerhet flexibel och framtidssäker automation. Bakgrunden är att kunderna vill ha större valfrihet av produktkonfigurationer, kortare produktlivslängder och högre konkurrens. Detta är även något som International Federation of Robotics trycker på, se bild nedan.

How to automate high mix and low volume

Varför det är svårt att automatisera hög mix och låg volym.

Många företag vill automatisera småserieproduktion, men det är svårt av flera anledningar. De största anledningarna är:

  1. Robotlösningar som finns i industrin har äldre teknik och är gjorda för hög volymproduktion
  2. Robotceller är specialbyggda
  3. Robotceller är gjorda för att hantera få produkter i många skift under många år.

Läs fler anledningar till varför det är svårt att automatisera låg volym och hög mix.

Lösningen – hur du automatiserar hög mix och låg volym

Det krävs mer flexibla lösningar för att automatisera småserie- samt hög mix och låg volymproduktion!

Dessutom krävs att du möter de behov av flexibilitet som även stora OEM och Tier1 ser i deras framtida behov som går mot större produktmix.

Nya lösningar som hjälper dig automatiserar hög mix och låg volym ger:

  • snabb och enkel programmering
  • flyttbara robotar – en robot för flera maskiner
  • säkerhetslösningar utan staket även vid hög fart och hög last
  • flexibla gripdon
  • full manuell access till maskinen

Här kan du läsa mer om den nya helhetslösningen från Opiflex som erbjuder alla punkter och kan automatisera hög mix och låg volym

Det viktigaste att tänka för en framtidssäker automationslösning

Det viktigaste för en bättre och mer framtidssäker automationslösning är flexibel robotik. Läs vår studie av det viktigaste för att skapa en flexibel robotlösning framtidssäker lösning.

Även OEM- och Tier1-koncerner drivs mot behov av högre flexibilitet

Vi ser mer och mer stora koncerner inom t ex bilindustrin, elektronikindustri, vitvaror etc som drivs av kortare serier och högre mix och där övergripande flexibilitet blir viktigare för dem. Många stora OEM har sett en utmaning av ökad automation då de ”låst in sig” med traditionella fasta robotceller med staket då det är svårt att anpassa dessa för nya produkter eller bara att ändra layout i verkstaden.

Baserat på intervjuer och diskussioner med mer än 30 globala OEM- och Tier1-koncerner inom olika branscher som fordonsindustri, elektronikindustri, vitvaror, konsumtionsvaror och möbelindustri har vi kommit fram till följande guide med fem gemensamma utmaningar för automation till OEM och Tier1.

Hur regeringen satsar på robotik

Regeringen har gått in med 100 miljoner kronor i projektet ”Producera i Sverige” som även kallas SwedProd LoHi.

Det är en del av regeringens satsning på smart industri genom Produktion2030. Projektet är ett forskningsprojekt för att studera hur vi kan ha en lönsam, hållbar och konkurrenskraftig småserieproduktion i Sverige med flexibel automation. Projektet leds av RISE i samverkan med Chalmers, Linneuniversitetet, IF Metall, Träcentrum, OpiFlex samt många olika företag inom metall, trä, livsmedel och husbyggnad. I projektet har, förutom studier av behov och möjligheter med flexibla robotlösningar, bland annat automationsvägledning och automationsanalysverktyg för flexibel automation av småserieproduktion tagits fram samt en produktionsekonomisk modell.

Edigs artikel
Liknande Hur du automatiserar hög mix och låg volym

Senaste artiklar

Alla kategorier

Guider

Blogg

Nyheter

Publicitet

Varför OpiFlex?

OpiFlex löser utmaningen att automatisera mega trenden med hög mix och låg volym med flexibla robotceller och driver den tredje robot revolutionen mot helt nya möjligheter.

Tillämpningar

OpiFlex flexibla lösning och enkla programmering kan användas till de flesta applikationer inom alla branscher och ger nytta för både små- och medelstora företag, Tier1 och globala koncerner.

Pris

OpiFlex är en mycket kostnadseffektiv lösning som är framtidssäker och kan öka täckningsbidraget mer än vanliga robotlösningar.