Partnernätverk

Ett stort nätverk av integratörer och maskintillverkare och andra value providers över hela världen. Vi vill koppla ihop er med våra kunder inom alla branscher.

Systemintegratörer är viktiga!

Vi behöver systemintegratörer för att integrera våra produkter hos kunder!

OpiFlex fokus är produktutveckling av flexibla lösningar för att hjälpa och underlätta för systemintegratörer och slutanvändare. Vi är ingen systemintegratör.

Därför är kontakten och samarbeten mellan oss, OpiFlex och systemintegratörer, extremt viktig. Vi gillar öppenhet och att skapa en win-win siutation för alla parter.

 

Vilka fördelar av samarbete med OpiFlex?

  • Fler Kunder! OpiFlex öppnar upp helt nya marknader där det tidigare varit svårt att investera i en robot. Nu går det att automatisera lågt utnyttjade maskiner och småserieproduktion.
  • Enklare och snabbare att integrera med vår Enkla Programmering! 
  • Enklare att installera! Våra flexibla standardlösningar utan staket gör installationen snabbare.

Gå med i OpiFlex officiella program för integratörer!

OpiFlex Official Integrator™ är ett globalt nätverk av system-integratörer inom alla branscher, stora som små, från alla delar av världen.

Vi letar kontinuerligt efter systemintegratörer, i alla storlekar och branscher, för ett långsiktigt samarbete.

 

Som OpiFlex Official Integrator™ får du ta del av:

  • Erbjudanden och förmånliga priser
  • Leads och förfrågningar om kundinstallationer
  • Utbildning och licensiering av OpiFlex-produkter för kunna ta del av ett nytt automationssegment inom industrin
  • Den senaste informationen om produkter och ny teknik från OpiFlex