Mobil robotplattform

1

Flyttbar robotcell för att dela med flera maskiner

OpiFlex medför att hela robotcellen kan flyttas till den maskin som behöver automation för tillfället. Plattformen bär med sig alla dyra delsystem, som t ex säkerhet, robotarm, robotstyrsystem samt verktygsväxlare.

Världsunik och patenterad dockningsstation

Med OpiFlex mobila lösning kan nu även företag med småserietillverkning och ojämn beläggning dra fördel av det kraftiga ökade täckningsbidraget och konkurrenskraften som automation ger.

Precision och stabilitet för både små och stora robotar

OpiFlex hanterar i dagsläget robotar upp till 60kg och 2,55 m räckvidd. Allt med full prestanda.
3

Öka produktivitet och effektivitet

Minska ställtider för maskiner och utnyttja de under hela dygnet.

Öka intäckter & konkurrenskraft

Med bättre utnyttjade maskiner ökar täckningsbidraget och konkurrenskraften. Med OpiFlex mobila plattform kan även företag med småserietillverkning och ojämn beläggning automatisera och tjäna på en robot.
1

Öka Flexibilitet

Genom att förflytta robotcellen mellan olika celler kan maskiner antingen betjänas automatiskt av robot likt en fast robot, eller användas manuellt när plattformen är flyttad. Flexibiliteten ökar.

Produkter

Förflyttningen sker manuellt med vanlig palltruck eller automatiskt med AGV palltruck

Plattformen bygger på konventionell industriteknik som ger en robust lösning.

* Vid maximal räckvidd är lastkapaciteten något lägre, se specifikationer från komponentleverantör

Få ännu fler fördelar med enkel programmering

Varför OpiFlex?

OpiFlex löser utmaningen att automatisera mega trenden med hög mix och låg volym med flexibla robotceller och driver den tredje robot revolutionen mot helt nya möjligheter.

Tillämpningar

OpiFlex flexibla lösning och enkla programmering kan användas till de flesta applikationer inom alla branscher och ger nytta för både små- och medelstora företag, Tier1 och globala koncerner.

Pris

OpiFlex är en mycket kostnadseffektiv lösning som är framtidssäker och kan öka täckningsbidraget mer än vanliga robotlösningar.