Betallösningar

Köp, leasa eller hyr industrirobotar

Vi erbjuder flexibla betallösningar för våra industrirobotar och automationslösningar. Köp, leasa eller hyr industrirobot samt våra automationslösningar och betala när du använder den med “pay per use”. Ni får större flexibilitet och kan ta kostnader direkt i projekt eller som en operativ utgift, ungefär som att ta in extra personal när så behövs. Därför slipper ni göra stora investeringar.

OpiFlex erbjuder mycket kostnadseffektiva och flexibla lösningar jämfört med traditionella robotlösningar redan från första cellen. Drar du nytta av produktivitetsökningen och delar roboten så blir det ännu bättre. “Varför välja en fast robot med staket, när du kan få en flyttbar utan staket?” – säger global robotansvarig hos en stor OEM.

Normal

Pay-off < 1 år

OpiFlex flexibla mobila robotceller och robotlösningar är kostnadseffektiva, vilket ger en normal pay-off på mindre än ett år för en industrirobot från OpiFlex. Redan vid första cellen är det samma prisnivå som en traditionell fast robotcell med staket, men vid nästa cell är OpiFlex robotcell mycket billigare eftersom roboten delas med flera robotceller.

Med en mobil robot, skapar du en framtidssäker robotlösning, så kan du enkelt bygga vidare på din investering direkt eller längre fram.

 

Flexibla betallösningar för en industrirobot

Utan stora investeringar

Det finns ett stort behov av flexibla automations- och robotlösningar. Detta för att möta det stora behovet av flexibilitet som krävs av småserietillverkning samt mega trenden “hög mix och låg volym”. För att möta det kraftigare behovet av flexibilitet erbjuder vi genom vårt systerbolag Rent a Robot helt nya möjligheter till flexibilitet både när det gäller affärs- och betalningsmodeller. Köp, leasa, eller hyr industrirobotar.

Få större flexibilitet och ta kostnader direkt i projekt eller som en operativ utgift, ungefär som att ta in extra personal när så behövs. Ni slipper göra stora investeringar!

Fördelar med OpiFlex flexibla lösningar

Med flexibel robot ökar ditt täckningsbidrag med

En av de stora fördelar med flyttbar robot är att du kan dra full nyttja den ökade produktiviteten, normalt ökar med 20-60%, och täckningsbidraget genom att flytta robot till en ny maskin istället för att roboten står stilla på grund av brist på volym i en viss maskin. Det gör att du ofta kan ta bort personalkostnaden för cirka 1,2-1,5 personer per skift istället för normalt bara en person med en fast robot. Täckningsbidraget kan därmed öka med cirka 0,8 – 1,2 MSEK per skift robotbeläggning med en flyttbar robot. Vi har tagit fram en produktionsekonomisk modell som Chalmers har verifierat, där vi kan med dina egna siffror uppskatta effekterna för er.

0,8-1,2 milj SEK / skift

Varför OpiFlex?

OpiFlex löser utmaningen att automatisera mega trenden med hög mix och låg volym med flexibla robotceller och driver den tredje robot revolutionen mot helt nya möjligheter.

Tillämpningar

OpiFlex flexibla lösning och enkla programmering kan användas till de flesta applikationer inom alla branscher och ger nytta för både små- och medelstora företag, Tier1 och globala koncerner.

Pris

OpiFlex är en mycket kostnadseffektiv lösning som är framtidssäker och kan öka täckningsbidraget mer än vanliga robotlösningar.