Var används OpiFlex?

OpiFlex flexibla och flyttbara robotlösning löser utmaningen att automatisera småserieproduktion och kan användas till de flesta tillämpningar med en och samma robot, t ex från CNC till kantbockning, materialhantering och palletering.

Vi erbjuder helt nya möjligheter att automatisera högvolym samt hög mix och låg volym inom alla branscher, t ex trä, metall, bygg, livsmedel och plast.

Vem som helst kan snabbt och med stor frihet programmera utan förkunskaper med OpiFlex patenterade Enkel Programmering.

OpiFlex flexibla robotcell anpassas med mjukvara för att betjäna en eller flera maskiner i robotcellen och erhålla den flexibilitet som behövs. Samma robot kan dessutom användas till flera robotceller.

^

SMÅ-MEDELSTORA FÖRETAG

TIER1

OEM

Maskinbetjäning

Hög flexibilitet har blivit viktigare vid maskinbetjäning för att dra full nytta av både maskin och robot. Enkel och snabb programmering samt omställning blir därför viktig för att klara en ökad produktflora.

Full manuell access till maskinen är ofta mycket viktigt för att kunna köra detaljer som ej lämpar sig för robotbetjäning, normalt 20-30% av detaljer, t ex vid en eller få styck samt då roboten t ex inte kan greppa detaljen.

Passar till allt från CNC till kantbockning.

Även vid materialhantering har hög flexibilitet blivit viktigare för att kunna hantera många olika produkter samt ojämn beläggning. Enkel och snabb programmering, men ofta också flyttbarhet av robot för att skapa olika konfigurationer för robotcellerna eller linerna.

Olika robot konfigurationer önskas ofta då t ex olika liner inte körs samtidigt eller så behövs det olika antal robotar beroende på produkter som ska hanteras.

Passar de flesta applikationer.

Materialhantering

Palletering

Ökad flexibilitet vid palletering önskas för att kunna klara många olika produkter samt ojämn beläggning. Enkel och snabb programmering, men ofta också flyttbarhet av robot för att skapa olika konfigurationer för robotcellerna eller linerna.

Olika robot konfigurationer önskas även här då t ex olika liner inte körs samtidigt eller så behövs det olika antal robotar beroende på produkter som ska hanteras.

Passar de flesta applikationer. 

OpiFlex flexibla robotcell kan användas för montering. Montering är bland det svåraste som kan göras med en robot, därför är manuell access ofta viktigt då människor kan behöva komplettera där fingerfärdighet och hjärna behövs.

Förstås är vikten av att enkelt kunna programmera roboten viktigt för att hantera olika produkter.

Passar i många applikationer.

Montering

Varför OpiFlex?

OpiFlex löser utmaningen att automatisera mega trenden med hög mix och låg volym med flexibla robotceller och driver den tredje robot revolutionen mot helt nya möjligheter.

Tillämpningar

OpiFlex flexibla lösning och enkla programmering kan användas till de flesta applikationer inom alla branscher och ger nytta för både små- och medelstora företag, Tier1 och globala koncerner.

Pris

OpiFlex är en mycket kostnadseffektiv lösning som är framtidssäker och kan öka täckningsbidraget mer än vanliga robotlösningar.