Tredje robotrevolutionens industrirobot

Flexibla mobila

robotlösningar

Nästa steg efter traditionella och kollaborativa robotlösningar

Flexibel  mobil robot – Snabb och enkel programmering – Säkerhet utan staket

OpiFlex’s marknadsledande flexibla och mobila robotlösningar löser utmaningen att automatisera den nya mega-trenden hög mix och låg volym med industrirobot, i alla industrier. Efterfrågad av både små-medelstora företag samt stora globala koncerner som ser det kraftigt ökade behovet av flexibilitet och för att skapa flexibla och framtidssäkra lösningar.

OpiFlex prisade lösningar leder den tredje robotrevolutionen ”Flexibla mobila robotar”. Vi gör ABB robotar flexibla och är en certifierad global partner med ABB.

#OpiFlex är mer än en traditionell #robot eller #cobot, #OpiFlex är en #flexbot. #Marknadsledare i #flexiblerobots #beyondcobots

1

Flexibel & kostnadseffektiv

Helt nya automationsmöjligheter. Flytta industriroboten till annan maskin för produktivitetsökning eller manuell access. Du kan tjäna in roboten på under ett år.

10x

Snabbare integration

Än en traditionell industrirobot. Tack vare vår standardiserade lösningar, enkel programmering samt vår dockningsplattform.

20x

Snabbare programmering

Enkel, där ingen tidigare erfarenhet krävs. Vem som helst gör det på 10 minuter istället för 4-5 timmar med en specialist.

Slipp staket vid hög hastighet och last

Kör säkert utan staket med hög hastighet och hög last. OpiFlex patenterade säkerhetslösning utan staket uppfyller EN ISO 10218-2.  

.

Tillämpningar

Flexibla mobila robotlösningar – klarar dina nutida och framtida behov

Små serier – hög mix och låg volym

Enkel och 20x snabbare robot programmering, görs enkelt utan tidigare erfarenhet. Full manuell access. Flexibla gripdon och kringutrustningar. Allt för att klara behovet av snabb omställning för nya produkter. 

Hög volym och högtillgänglighet vid 24/7

Standardiserad hårdvara för framtidssäker användning och enkelt underhåll. Byt snabbt ut industrirobotar för underhåll eller reparation. Klara höga krav på tillgänglighet vid 24/7 . Snabb och enkel ändring av layout. 

Låg och ojämn maskinanvändning

Dela robotcell med flera maskiner, öka utnyttjande och förbättra pay-off. Utnyttja ökade produktiviteten som fås av en flexibel industrirobot, något som är svårt med en fast robot.

Flexibel konfiguration av linjor och kringutrustning

Skapa väldigt flexibla linor med olika robotkonfigurationer baserat på dina behov för tillfället. Skala gradvis upp eller ner produktionen och mixa produkter som du vill.

Tillämpningar

För alla olika industrier

^

Små-medelstora företag

Underleverantör

Globala Koncerner & OEM

Plåt • Bearbetning • Trä & Möbler • Plast • Automotive • Livsmedel • Annat

Maskinbetjäning • Materialhantering • Palletering • Montering

Fördelar med OpiFlex flexibla robotlösningar och industrirobot

Utöver en traditionell robotlösning får du

Enkel programmering

Programmera på 10 minuter utan förkunskaper. Kompatibel med RAPID-program

Dela robot med flera maskiner

Flytta enkelt robotcellen och dela andra maskiner för ökat utnyttjande och flexibilitet. Dockning ger samma prestanda som fast robot

Säkerhet utan staket

För hög last och hög hastighet. Full prestanda. Följer alltid alla EU: maskindirektiv 2006/42 / EG

Full manuell access

Flytta enkelt industriroboten när du behöver komma åt maskinen manuellt.

Standardiserad hårdvara

Fabrikstillverkad lösning ger robusthet och enkelt underhåll. Komponenter från stora företag som ABB och SICK. 

10x

Snabbare integration

Tack vare standardiserade robotlösningar med enkel programmering samt säkerhet utan staket som följer med den flexibla industriroboten

20x

Snabbare programmering

Vem som helst gör det på 10 minuter istället för 4-5 timmar av en specialist. Patenterad metod som skapar programmen själv baserat på din input. 

30x

Snabbare ändring av workshop layout

Medger snabb ändring av verkstadslayout, tar ca 3-4 timmar att flytta robotcell med maskin istället för att riva och bygga upp en hel robotcell på 1-1,5 vecka. 

20-60%

Ökad produktivitet

 Med flyttbar robot kan du dra full nytta av ökade produktiviteten. Flytta tidigare till nästa maskin och maximera maskin- och robotutnyttjande.

Full support & tjänster

OpiFlex erbjuder dig hjälp både innan, under och efter installation. Allt från uppskattade förstudier till support och hyreslösningar. 

Med flyttbar robot ökar ditt täckningsbidrag

 med ytterligare 0,8-1,2 milj SEK / skift

Patenterade & världsunika robotlösningar

Flexibla mobila robotceller

OpiFlex flexibla robotlösningar gör det möjligt dig att automatisera på ett kostnadseffektiv sätt, med stor industrirobot. Vi möjliggör automation av hög mix och låg volym samt, samt högtillgänglighet. För alla företagsstorlekar och industrier.

Mobil Robotplattform

Flytta industriroboten mellan maskiner med våra patenterade lösningar. Docka med hög precision till en dockningsstation i marken. Robot har full prestanda och precision. Flytta manuellt med palltruck eller AGV palltruck. Just nu har vi stöd för stora robotar upp till 60kg och räckvidd på 2,55m.

Enkel Programmering

Vår patenterade Enkel Robotprogrammering tar robot programmering till en helt ny nivå. Programmera nya produkter genom att svara på enkla frågor och programmet skapas automatiskt så du kan klara småserier och hög mix.

Säkerhet utan staket

OpiFlex patenterade säkerhetslösning utan staket följer EU:s regler för maskindirektiv 2006/42 / EG och vidare. Systemet övervakar en story yta kring robotcellen och saktar ner när människor är för nära. Säkert och flexibelt. Till skillnad från kollaborativa robotar är det alltid staketfritt.

Priser

& Utmärkelser

OpiFlex vann EU kommissionens stora innovations pris 2015, Under 2016 blev, som en av tre, finalist av IERA Award, det mest prestigefyllda robot- och automationspriset i världen samt vald till Pioneers 500, de femhundra hetaste tech start-up i världen. Under 2018 blev OpiFlex vinnare och kom med i "33-listan", Sveriges mest prestigefyllda lista för unga tech-bolag. Detta delas ut av tidningen NyTeknik och affärstidningen Affärsvärlden. Tidigare på listan har företag som Spotify, Mojang, Truecaller, Klarna and iZettle varit med. 2019 erhöll OpiFlex innovationspris Puumessut Wood Fair, Finlands största  trämässatillsammans med trämaskintillverkaren SCM och distributören Innomac Oy. 

european commission logo
iera award logo
Puumessut logo

Tjänster

Vi hjälper dig innan, under och efter installation

Vi har lång erfarenhet inom automation och robotik och med hundratals företagsstudier bakom oss så kan vi hjälpa dig att tänka nytt. Vi får dig att tänka i nästa steg.

i

Förstudier

Förstudier med en uppskattad 7-stegsmodell för att hjälpa dig se helheten och skapa en framtidssäkerlösning

Automationsguider

Automatiseringsanalysverktyg – för att analysera automatiskt resultat med hög mix och låg volym baserat på din produktmix

Beräkna er framtida vinstökning

Produktivitets- och produktionsekonomi- modell för att uppskatta produktivitet och produktionsekonomi.

Integration

Nyckelfärdigt med våra kvalificerade integratörer i vårt breda nätverk. Standardiserad hårdvara och flexibel mjukvara.

Full support & Service

Service- och supportavtal med både fjärr- och på-plats-support. För oss är trygghet och hög tillgänglighet viktigt. 

Pay Per Use eller leasing

Genom vår flexibla och standardiserade lösning kan vi även erbjuda leasing- eller hyrlösningar. 

Normal

Pay-off < 1 år

OpiFlex flexibla mobila robotceller och robotlösningar är kostnadseffektiva, vilket ger en normal pay-off på mindre än ett år för en industrirobot från OpiFlex. Redan vid första cellen är det samma prisnivå som en traditionell fast robotcell med staket, men vid nästa cell är OpiFlex robotcell mycket billigare eftersom roboten delas med flera robotceller.

Med en mobil robot, skapar du en framtidssäker robotlösning, så kan du enkelt bygga vidare på din investering direkt eller längre fram.

 

Artiklar

Omnämnd över hela världen

Är du intresserad? Vi har hjälpt många andra

Prata med en automationsexpert om hur vi kan hjälpa er att automatisera!

Varför OpiFlex?

OpiFlex löser utmaningen att automatisera mega trenden med hög mix och låg volym med flexibla robotceller och driver den tredje robot revolutionen mot helt nya möjligheter.

Tillämpningar

OpiFlex flexibla lösning och enkla programmering kan användas till de flesta applikationer inom alla branscher och ger nytta för både små- och medelstora företag, Tier1 och globala koncerner.

Pris

OpiFlex är en mycket kostnadseffektiv lösning som är framtidssäker och kan öka täckningsbidraget mer än vanliga robotlösningar.