När används OpiFlex?

OpiFlex löser utmaningen att automatisera mega trenden med hög mix och låg volym för både små- och medelstora företag samt stora globala företag.

OpiFlex flexibla och flyttbara robotceller med säkerhet utan staket och enkel programmering skapar helt nya möjligheter inom alla områden. Börja att tänka i nya banor.

^

Små-medelstora företag

Underleverantör

Globala Koncerner & OEM

Lågt och ojämnt utnyttjade maskiner

OpiFlex löser utmaningen att automatisera maskiner med låg eller ojämn beläggning genom att enkelt flytta hela robotcellen och dela med flera maskiner och stationer.

Nu går det oftast att räkna hem en flexibel och flyttbar OpiFlex lösning på mindre än ett år.

Lågt och ojämnt utnyttjade maskiner har tidigare varit ett hinder för robotisering, då det inte gått att få en vettig pay-off på en fast robot.

Med en flyttbar robot kan du även dra nytta av produktivitetsökningen som annars är svårt med en fast robot

OpiFlex löser utmaningen att automatisera mega trenden med hög mix och låg volym. En trend som även slår hårt mot stora globala företag.

OpiFlex har tagit enkel robot programmering till en ny nivå med en patenterade lösning. Lösning gör att även svenska regeringen kan programmera roboten på minuter istället för flera timmar av en specialist.

Med många produkter blir enkel och snabb programmering och omställning kritisk.

Småserier samt mega trenden med hög mix och låg volym driver vikten av mycket hög flexibilitet vilket många Tier1 och OEM inser.

Småserier samt hög mix och låg volym

Flexibla linor

OpiFlex löser utmaningen att skapa den flexibilitet i liner som mega trenden hög mix och låg volym driver.

Med OpiFlex flexibla flyttbara robotceller med säkerhet utan staket går det snabbt ställa om antal och placering av robotar samt mix av människor i en line så skapas helt nya möjligheter.

Flertalet stora företag har kontaktat oss med en tydlig trend; att dela upp liner och lätt kunna ställa om dem för att möta det snabbt ökande behovet av flexibilitet.

En stor biltillverkare säger till oss ”Varför ha en fast robot med staket när man kan ha en flyttbar robot utan staket”.

OpiFlex löser utmaningen att skapa snabba omställning av robotceller och omflyttningar av maskiner för att snabbt komma upp i högvolym.

Med OpiFlex flexibla robotceller utan staket går komplett installation och integration att göras på en till fyra skift istället för ofta mer än tio dagar för traditionella robotceller.

OpiFlex robotceller är hårdvarumässigt standardiserade och vi skapar all flexibilitet med mjukvara.

Genom att kunna byta ut en hel robotcell mot en annan, på minuter, för underhåll eller vid fel skapas helt nya möjligheter vid krav på hög tillgänglighet.

Hög volym samt hög tillgänglighet

Varför OpiFlex?

OpiFlex löser utmaningen att automatisera mega trenden med hög mix och låg volym med flexibla robotceller och driver den tredje robot revolutionen mot helt nya möjligheter.

Tillämpningar

OpiFlex flexibla lösning och enkla programmering kan användas till de flesta applikationer inom alla branscher och ger nytta för både små- och medelstora företag, Tier1 och globala koncerner.

Pris

OpiFlex är en mycket kostnadseffektiv lösning som är framtidssäker och kan öka täckningsbidraget mer än vanliga robotlösningar.