ELMIA Automation 10-13 maj: OpiFlex visar mobil robot med säkerhetslösning utan staket samt förenklad robotprogrammering

av Mar 31, 2016Nyheter0 Kommentarer

OpiFlex vann i april 2015 EU-kommissionens stora innovationspris ”Business Innovation Observatory Award” för sin mobila robotplattform. Genom att enkelt flytta hela robotcellen så går det att lönsamt automatisera även lågt och ojämnt utnyttjade maskiner samt småserietillverkning. EU kommissionen säger: ”OpiFlex löser en viktig utmaning för Europas tillverkande industri”.

Nu har OpiFlex tagit nästa steg och utvecklat en säkerhetslösning utan staket samt en förenklad robotprogrammering som de tillsammans med den mobila roboten kommer att visa på ELMIA Automation den 10-13 maj, monter D05:66.

“Våra kunder säger att vi löser deras automationsutmaningar och att våra lösningar är genomtänkta och flexibla. För oss är det viktigt att skapa en helhetslösning för flexibel automation med mobil robotik utan staket och förenklad programmering. De order vi får in är en härlig bekräftelse.”, säger Johan Frisk, VD OpiFlex.

Kom gärna förbi vår monter D05:66 på ELIMA Automation, inbjudan via länken för biljett.

Stor flexibilitet är nyckeln till att automatisera, att snabbt ställa om och enkelt ta in nya produkter själv är viktigt. Många företagare har länge velat automatisera, men det har varit svårt med en fast robot. Med OpiFlex flexibla lösning kan nu även företag med småserietillverkning och ojämn beläggning dra fördel av det kraftiga ökade täckningsbidraget och konkurrenskraften som automation ger.

WM Press AB i Helsingborg, som är specialister på plåtformning, har investerat i OpiFlex mobila plattform, säkerhetslösning utan staket och förenklade programmering för att betjäna tre AP&T pressar. Thomas Pakruhn, delägarare WM Press i Helsingborg säger: ”Vi har tittat på många olika automationslösningar, men vi valde OpiFlex flexibla lösning. Vi uppfattar deras standardiserade lösning som enkel och mest flexibel. Vi gillar kombinationen av mobilitet, undvika staket och att vi själva kan programmera om roboten enkelt på operatörsnivå och på så vis implementera nya artiklar med kort ledtid. Flexibilitet är viktigt för oss och våra kunder uppskattar oss för det”. Thomas säger vidare ” WM Press affärside bygger på att vara innovativa i en omvärld av ständiga förändringar. Vi står inför utmaningen med kortare serier och det kräver mer flexibla lösningar för tillämpa automation. Vi har idag en del fasta installationer, men ser vikten av att kunna införa detta på flexibelt sätt beträffande kortare serier också för att öka vår konkurrenskraft.”

”Vi är mycket glada för att WM Press valde OpiFlex koncept för att klara deras behov av flexibilitet och kostnadseffektivitet.”, säger Johan Frisk, VD OpiFlex. ”WM Press har en tydlig strategi, är mycket framåt och vill erbjuda maximal kostnadseffektivitet vilket resulterat i nya kunder och kraftig expansion. Att vi får hjälpa till att ta nästa steg i deras ambitioner av maximal kostnadseffektivitet är mycket spännande. Vi vill långsiktigt arbeta nära våra kunder för att alltid ligga i framkant med nya innovativa lösningar. WM Press kommer att vara en bra partner för det.” säger Johan vidare.

Med OpiFlex förenklade robotprogrammering kan operatören själv programmera om roboten på 10 minuter utan tidigare robotkunskap, istället för 2-3 timmar av en expert. Lösningen är generell, mycket flexibel och fungerar för de flesta tillämpningar. Många företag har nya produkter som kommer in kanske dagligen. Då blir robotprogrammeringen en utmaning, speciellt då det är företagen ofta har ingen eller begränsad programmeringskunskap.
Säkerhetslösningen utan staket följer reglerna för robotsäkerhet i EU regelverk: maskindirektiv 2006/42 / EG, är dynamisk och följer med plattformen. Det innebär att du slipper staket som blockerar maskin och tar plats. Hela säkerhetslösningen ställer automatisk in sig vid respektive cell.

Både förenklade robotprogrammering och säkerhetslösningen utan staket håller OpiFlex på att patentera.
Du flyttar enkelt hela robotcellen med en palltruck. När den mobila roboten är in dockad framför maskinen är den som en fast monterad robot. En patenterad dockningsstation säkerställer hög precision och stabilitet även för stora robotar, i dagsläget hanterar OpiFlex robotar upp till 60 kg hanteringskapacitet och 2,55 m räckvidd med full prestanda. Plattformen bär med sig en standard ABB robot med standard robotkontroller, säkerhetslösning utan staket, interface för kommunikation samt annan kringutrustning. Vi använder oss av standard industriprodukter.

Johan fortsätter, ”Företag hör av sig även från både Europa och USA och är intresserade samt från branscher utanför tillverkningsindustrin. Utmaningarna och behovet av flexibel automation verkar vara liknande generellt.”
OpiFlex är en lösning- och produktleverantör och satsar på en global marknad. OpiFlex samverkar med system integratörer och är partner med ABB. ”Vi är intresserade att samverka med ännu fler system integratörer, både små och stora, för att hjälpa till företag runt om i Sverige och utomlands.” säger Johan.

Kina satsar stort på automation. Automation kostar lika mycket i Kina som Sverige. Nu har vi chansen att bli konkurrenskraftiga och ta tillbaka produktion till Sverige. Våra stora företag köper helst lokalt om det är konkurrenskraftigt.
Produktiviteten kan höjas avsevärt genom robotautomatisering. Den stora vinsten uppnås genom att den automatiserade robotcellen arbetar kontinuerligt, den tar inga raster och den kan arbeta obemannat på ett efterföljande skift. Robotautomation brukar ge en ökning av produktiviteten med ca 20 – 60 procent i te x olika typer av maskinbetjäningsoperationer i jämförelse med manuell betjäning. Vinstökningen per producerad detalj är normalt 5-10 gånger i jämförelse med manuella arbetsmoment. Dessutom kan man leverera snabbare med hög kvalitet.

Konceptet möjliggör att det att det nu på ett lönsamt sätt går att automatisera även den småserietillverkning som finns i Europa och skapa mer konkurrenskraftiga företag. OpiFlex kan plocka bort monotona och tunga arbetsmoment och skapa nya mer stimulerande arbeten i industrin där intelligens och fingerfärdighet behövs. Ambitionen hos företaget är att tillverkningen i Europeisk industri ska kunna återvända.

För mer info se pressrelease Ladda ner pressrelease här

Liknande ELMIA Automation 10-13 maj: OpiFlex visar mobil robot med säkerhetslösning utan staket samt förenklad robotprogrammering

Senaste artiklar

Alla kategorier

Guider

Blogg

Nyheter

Publicitet

Varför OpiFlex?

OpiFlex löser utmaningen att automatisera mega trenden med hög mix och låg volym med flexibla robotceller och driver den tredje robot revolutionen mot helt nya möjligheter.

Tillämpningar

OpiFlex flexibla lösning och enkla programmering kan användas till de flesta applikationer inom alla branscher och ger nytta för både små- och medelstora företag, Tier1 och globala koncerner.

Pris

OpiFlex är en mycket kostnadseffektiv lösning som är framtidssäker och kan öka täckningsbidraget mer än vanliga robotlösningar.