OpiFlex VD paneldeltagare på en stor OECD högnivåkonferens

av Oct 3, 2016Nyheter0 Kommentarer

OpiFlex VD paneldeltagare på en stor OECD högnivåkonferens

OpiFlex VD Johan Frisk är inbjuden av näringsminister Mikael Damberg som paneldeltagare på en OECD högnivåkonferens. Tillsammans med välrenommerade personer ska han prata i huvudprogrammet på en OECD högnivåkonferens tillsammans med ministrar och andra beslutsfattare i Stockholm 17-18 november 2016.

Konferensen i Stockholm är att föra samman beslutsfattare, företrädare för näringslivet, ledande forskare och analytiker. Diskussionerna vid konferensen kommer att leda till en slutgiltig OECD publikation om framtida produktion, vilket kopmmer att släppas i början av 2017. Länk till OECD mötet

Johan kommer att med verka i panelen “Diffusing new technologies and supporting SMEs – What can Governments do?” tillsammans med:

 • Phil Shapira, professor, Georgia Institute of Technology, USA, och Manchester University, Storbritannien
 • William B. Bonvillian, chef för Massachusetts Institute of Technology Washington, D.C. Office, USA
 • Ms Mimmi Alladin, chef för Business Development, Siemens, Sverige
 • Johan Frisk, VD, Opiflex, Sverige

Det kommer även att hällas fyra parallella seccsioner per dag, länk finns här

#smartindustryOECD är hashtaggen för konferensen

Agenda

Torsdag 17 novemberg

 • I. Foresight and Public Attitudes in relation to the Next Production Revolution
 • II. Biotechnology and Bio-production
 • III. New Materials and Nanotechnologies
 • IV. Future Production and 3D Printing

Fredag 18 novemberg

 • I. Skills, Job-Creation and Labor market – New approaches?
 • II. Circular flows, Sustainability and Environment
 • III. Linking Business, Research and Higher Education to the Next Production Revolution
 • IV. Digitalization and Robotization

Hela agendan för det stora programmet finns här

Bakgrund till Smart Industry Conference

Målet för konferensen i Stockholm är att föra samman beslutsfattare, företrädare för näringslivet, ledande forskare och analytiker. Konferensen kommer att undersöka de industriella och politiska följderna av eventuella förändringar i produktion under de närmaste 10-15 åren. Överläggningarna kommer att bygga på slutsatserna från ett tvåårigt OECD-projekt på nästa produktions revolutionen. Diskussionerna vid konferensen kommer att informera en slutlig OECD publikation om framtida produktion att släppas i början av 2017.

Liknande OpiFlex VD paneldeltagare på en stor OECD högnivåkonferens

Senaste artiklar

Alla kategorier

Guider

Blogg

Nyheter

Publicitet

Varför OpiFlex?

OpiFlex löser utmaningen att automatisera mega trenden med hög mix och låg volym med flexibla robotceller och driver den tredje robot revolutionen mot helt nya möjligheter.

Tillämpningar

OpiFlex flexibla lösning och enkla programmering kan användas till de flesta applikationer inom alla branscher och ger nytta för både små- och medelstora företag, Tier1 och globala koncerner.

Pris

OpiFlex är en mycket kostnadseffektiv lösning som är framtidssäker och kan öka täckningsbidraget mer än vanliga robotlösningar.