Näringsdepartementet på besök hos OpiFlex

av Oct 5, 2017Blogg

Näringsdepartementet var på besök hos OpiFlex. De följer projektet Producera i Sverige som nyss dragit igång. “Det är viktigt att visa legoföretagen som har extremt kort planeringshorisont och väldigt ryckig produktion att det går att öka produktiviteten mycket. Med en kort pay-off.”

Om inte de mindre företagen i Sverige automatiserar så gör konkurrentländerna det

Idag är alla överens om att automatisering är nödvändig för svensk industris fortlevnad och väg till ökad konkurrenskraft med målet att få hem jobben till Sverige.
Detta understryks dessutom av den digitalisering som alla branscher är föremål för just nu.

För industrin är detta självklart och samtidigt ser vi med glädje hur regeringen fokuserar på industrin och dess digitala omställning under rubriken “Smart industri – en nyindustrialiseringsstrategi för Sverige”.

Aktiviteten i Näringsdepartementet är febril kring de här frågorna och inte minst Karin Eckerdal, departementsråd och enhetschef för Enheten för Företag och Företagande och Johan Harvard, projektledare för samverkansprogrammet Uppkopplad Industri på samma enhet är djupt engagerade i industrins digitalisering.

De följer entusiastiskt projektet Producera i Sverige, initierat av Johan Frisk, vd för OpiFlex Autmation AB och som nu leds av Swerea IVF AB där Boel Wadman är projektledare.

Producera i Sverige – följs av näringsdepartementet

Kärnan i projektet Producera i Sverige är att visa att vi kan ha en hållbar och lönsam småserieproduktion i Sverige och det rimmar väldigt väl med regeringens intentioner i nyindustrialiseringsstrategin.

Tidigare var det som bekant svårt att på ett lönsamt och effektivt sätt automatisera produktion i små serier. Men det är historia.
OpiFlex har exempelvis löst flera problem som skapar nya möjligheter för just detta med sitt mobila robotsystem för större robotar, som klarar säkerheten utan staket och som dessutom gör programmeringen enkel.

– När till och med byråkrater kan programmera en robot på tio minuter, har man kommit långt, konstaterar departementsrådet Karin Eckerdal.
Näringsdepartementets Enhet för Företag och Företagande gjorde nyligen ett studiebesök hos OpiFlex i Västerås och tre ur delegationen lämnade företaget med diplom i robotprogrammering.

Liknande Näringsdepartementet på besök hos OpiFlex

Senaste artiklar

Alla kategorier

Guider

Blogg

Nyheter

Publicitet

Varför OpiFlex?

OpiFlex löser utmaningen att automatisera mega trenden med hög mix och låg volym med flexibla robotceller och driver den tredje robot revolutionen mot helt nya möjligheter.

Tillämpningar

OpiFlex flexibla lösning och enkla programmering kan användas till de flesta applikationer inom alla branscher och ger nytta för både små- och medelstora företag, Tier1 och globala koncerner.

Pris

OpiFlex är en mycket kostnadseffektiv lösning som är framtidssäker och kan öka täckningsbidraget mer än vanliga robotlösningar.