Robotlyftet ger resultat! Antalet installerade industrirobotar i Sverige ökar under 2019

by Sep 24, 2020News0 comments

Sverige har nu Europas näst högsta robottäthet i den generella tillverkningsindustrin. Under 2019 installerades 1423 industrirobotar i Sverige vilket är en ökning med 13 procent. I det största kund segmentet metallbearbetande industri, som omfattar många mindre och medelstora företag installerades 587 robotar vilket är en ökning med 11 procent jämfört med 2018.

Sverige passerar där med Tyskland när det gäller robottäthet i den generella industrin. Sverige har nu den näst högsta robottätheten i Europa efter Danmark i detta marknadssegment.

-Det är mycket glädjande att robotinstallationerna i Sverige ökar. Det är ett viktigt trendbrott efter den negativa utvecklingen de senaste två åren. Många företag anser att det är mycket angeläget att skapakonkurrenskraftiga produktionssystem.

Jag är övertygat om att Tillväxtverkets program Robotlyftet i hög grad bidragit till den ökande medvetenheten hos företagen

, säger Ove Leichsenring, ordförande i SWIRA Swedish Industrial Robot Association och även Sälj- och Marknadschef på OpiFlex

Vill du också tal del av Robotlyftet? Kontakta OpiFlex för att göra objektiva automationsanalyser med en uppskattad sju stegsmodell för att förstå vart det är lämpligast för dig att automatisera och vad det innebär i sänkta kostnader, läs mer här

Läs artikeln på Swiras hemsida här

Robotlyftet ger resultat! Antalet installerade industrirobotar i Sverige ökar under 2019
OpiFlex betjänar en ny Mazak CV5-500 fräs hos AQ Group

Liknande Robotlyftet ger resultat! Antalet installerade industrirobotar i Sverige ökar under 2019

Senaste artiklar

Alla kategorier

Nyheter

Publicitet

Varför OpiFlex?

OpiFlex löser utmaningen att automatisera mega trenden med hög mix och låg volym med flexibla robotceller och driver den tredje robot revolutionen mot helt nya möjligheter.

Tillämpningar

OpiFlex flexibla lösning och enkla programmering kan användas till de flesta applikationer inom alla branscher och ger nytta för både små- och medelstora företag, Tier1 och globala koncerner.

Pris

OpiFlex är en mycket kostnadseffektiv lösning som är framtidssäker och kan öka täckningsbidraget mer än vanliga robotlösningar.