OpiFlex Fenceless Safety – in SICK’s global marketing campaign

by Aug 8, 2018News

OpiFlex Fenceless Safety is one of four success examples in SICK’s global marketing campaign. Today they released one of the films with OpiFlex in SICK’s video, see the video here. OpiFlex comes in at time 1:35-2:35

We are proud that OpiFlex mobile robot with our patented safety solution without a fence is produced by SICK as one of their four global success stories.

SICK is the world leader in machine safety products. We have a good cooperation with them and got good support. 

The new mega trends with high mix and low volumes drives the new 3rd Robot Revolution “flexible robots”. Flexible robots support both small and medium-sized businesses, Tier1 and OEMs for increased flexibility and productivity for both small series and high volume production with greater need for flexibility.

OpiFlex drives the 3rd Robots Revolution “flexible robots” with patented fenceless safety solution, patented easyrobot programming and patented docking solutions. The solution is very flexible and cost effective compared to traditional robots.

Video of SICK’s Global Marketing campaign

One of two videos with OpiFlex from SICK

Read more of applications for OpiFlex Solutions

Read here for more customer applications

Liknande OpiFlex Fenceless Safety – in SICK’s global marketing campaign

Senaste artiklar

Alla kategorier

Nyheter

Publicitet

Varför OpiFlex?

OpiFlex löser utmaningen att automatisera mega trenden med hög mix och låg volym med flexibla robotceller och driver den tredje robot revolutionen mot helt nya möjligheter.

Tillämpningar

OpiFlex flexibla lösning och enkla programmering kan användas till de flesta applikationer inom alla branscher och ger nytta för både små- och medelstora företag, Tier1 och globala koncerner.

Pris

OpiFlex är en mycket kostnadseffektiv lösning som är framtidssäker och kan öka täckningsbidraget mer än vanliga robotlösningar.