Säkerhet utan staket

~

Kombination av smarta laserskannrar istället för staket

Säkerhetsklassade laserskannrar är placerade på robotplattformen på ett dynamiskt sätt för respektive cell. Ett stort område runt hela robotcellen övervakas med ett styrsystem som uppfyller kraven i EN ISO 10218-2 Pld kategori 3 Struktur.

1

Fri rörelse runt robotcellen

När en människa eller ett okänt föremål närmar sig varnar roboten, saktar ner och anpassar sina rörelser. Det gör att människan kan komma nära roboten utan att den behöver stanna helt.

Z

Följer reglerna för robotsäkerhet i EU

Följer EU regelverk: maskindirektiv 2006/42/EG

3

Skapa små och yteffektiva celler

Nu går det att få plats med robotceller i trånga verkstäder utan stora och dyra maskinflyttar.

Blockera inte maskinerna

Slipp staket som blockerar maskinerna vilket ger fri access för manuell användning när så önskas.

Dela säkerheten med flera celler

Genom att slippa staket och enkelt bära med hela säkerhetslösningen erhålls frihet med en kostnadseffektiv lösning.

Varför låsa in robot och maskin med staket?