Äntligen går det att automatisera småserietillverkning!

Med OpiFlex mobila robot kan du enkelt dela roboten med flera maskiner, slipper staket och kan enkelt programmera om roboten själv.

Bli konkurrenskraftig, ta hem produktion till Sverige!

Med OpiFlex mobila robot ökar du produktiviteten med 20-60%, få ett kraftigt ökat täckningsbidrag och blir konkurrenskraftig.

 

Slipp staket även för stora robotar

OpiFlex har en säkerhetslösning utan staket som följer reglerna för robotsäkerhet i EU regelverk: maskindirektiv 2006/42 / EG.

OpiFlex stolt finalist av IERA Award 2016

Världens mest prestigefulla pris inom robot och automationsbranschen utdelat av International Federation of Robotics och IEEE.

OpiFlex vann EU-kommissionens stora innovationspris

EU kommissionen säger: ”OpiFlex löser en viktig utmaning för Europas tillverkande industri”.

 

Programmera om roboten på endast tio minuter

OpiFlex har skapat ett helt nytt och flexibelt sätt att programmera en robot. Vem som helst kan programmera om med bara 5 minuters utbildning.

Lönsam automation av småserieproduktion

Genom att enkelt flytta hela robotcellen så går det att lönsamt automatisera även lågt och ojämnt utnyttjade maskiner samt småserietillverkning. Nyckeln till automation är hög flexibilitet. Många företagare har länge velat automatisera, men det har varit svårt att få till ekonomin med en fast robot.

Öka täckningsbidrag, bli konkurrenskraftig

Nyckeln till att automatisera är att snabbt ställa om med hög flexibilitet och att själv kunna programmera om för nya produkter. Med OpiFlex flexibla lösning kan nu även företag med småserietillverkning och ojämn beläggning dra fördel av det kraftiga ökade täckningsbidraget och konkurrenskraften som automation ger. Bli konkurrenskraftig och ta hem produktion till Sverige.

Köp, leasa eller hyr per timma

OpiFlex flexibla lösningar skapar helt nya möjligheter och affärsmodeller. Det gör att vi förutom traditionellt köp kan erbjuda både leasing samt hyra per timma allt för att öka flexibilitet och möta dina behov. Vår passion är att lösa slutanvändarutmaningar på ett enkelt och flexibelt sätt. Det ska vara lönsamt att automatisera!

^

Små-medelstora företag

Underleverantör

Globala Koncerner & OEM

Mobil Robotplattform

Stor flexibilitet är nyckeln till att automatisera. Många företagare har länge velat automatisera, men det har varit svårt med en fast robot. Med OpiFlex mobila lösning kan nu även företag med småserietillverkning och ojämn beläggning dra fördel av det kraftiga ökade täckningsbidraget och konkurrenskraften som automation ger.

Varför låsa fast roboten när den kan flyttas?

Enkel Robot-Programmering

Slipp lång väntan på en integratör för att omprogrammera en robot. Med OpiFlex enkla och flexibla robotprogrammering är det snabbt att programmera om en robot. Med 5 minuters utbildning kan du programmera roboten för ny produkt på mindre 10 minuter, istället för 2-3 timmar av en expert. Skapa stimulerande jobb och ta bort de monotona.

Varför ska det vara svårare?

Säkerhet utan staket

Säkerhetslösningen utan staket följer reglerna för robotsäkerhet enligt EU maskindirektiv 2006/42 / EG. Du slipper staket som blockerar maskin och tar plats. Hela säkerhetslösningen ställer automatisk in sig vid respektive cell.

Varför blockera maskinen med staket?

Priser & utmärkelser

Omnämnd över hela världen

Gör som alla andra!

Nyheter

OpiFlex en av fyra framgångsexempel i SICKs globala marknadskampanj

Idag släpptes en av filmerna med OpiFlex i SICKs globala marknadsföringskampanj, Se videon här. OpiFlex kommer in vid tid 1:35 - 2:35 Vi är stolta över att OpiFlex mobila robot med vår patenterade säkerhetslösning utan staket framställs av SICK som en av deras fyra...

OpiFlex VD paneldeltagare i stor OECD ministerkonferens

OpiFlex VD Johan Frisk är inbjuden av näringsminister Mikael Damberg som paneldeltagare tillsammans med välrenommerade personer i huvudprogrammet på en OECD högnivåkonferens i Stockholm 17-18 november 2016. Konferensen i Stockholm är att föra samman beslutsfattare,...

OpiFlex finalist for the IERA Award

OpiFlex congratulates ABB for the victory of the IERA Award, link to IERA Awards. OpiFlex is very honored to be in the IERA Award finals with ABB, Universal Robotics and OpiFlex.

Fourth industrial revolution and how it can bring manufacturing back to Europe creating new jobs

OpiFlex CEO Johan Frisk was interviewed by Croatian TV about fourth industrial revolution and how it can bring manufacturing back to Europe creating new jobs. The interview was done during an official state visit by Sweden to Croatia.

OpiFlex vd Johan Frisk, inbjuden av regeringen på officiellt statsbesök i Kroatien om innovation och tillväxt

OpiFlex vd Johan Frisk har blivit inbjuden av regeringen för att medverka på officiellt statsbesök I Kroatien och hålla en presentation på Croatian-Swedish Innovation Initiative. Värdar är Oscar Stenström, statssekreterare Näringsdepartementet , Sverige samt Tomislav...

Varför OpiFlex?

OpiFlex löser utmaningen att automatisera mega trenden med hög mix och låg volym med flexibla robotceller och driver den tredje robot revolutionen mot helt nya möjligheter.

Tillämpningar

OpiFlex flexibla lösning och enkla programmering kan användas till de flesta applikationer inom alla branscher och ger nytta för både små- och medelstora företag, Tier1 och globala koncerner.

Pris

OpiFlex är en mycket kostnadseffektiv lösning som är framtidssäker och kan öka täckningsbidraget mer än vanliga robotlösningar.