WM Press AB – Kundrekommendation

WM Press AB i Helsingborg, som är specialister på plåtformning, har investerat i OpiFlex mobila plattform, säkerhetslösning utan staket och förenklade programmering för att betjäna tre AP&T pressar. Thomas Pakruhn, delägarare WM Press i Helsingborg säger: ”Vi har tittat på många olika automationslösningar, men vi valde OpiFlex flexibla lösning. Vi uppfattar deras standardiserade lösning som enkel och mest flexibel. Vi gillar kombinationen av mobilitet, undvika staket och att vi själva kan programmera om roboten enkelt på operatörsnivå och på så vis implementera nya artiklar med kort ledtid. Flexibilitet är viktigt för oss och våra kunder uppskattar oss för det.” Thomas säger vidare ” WM Press affärside bygger på att vara innovativa i en omvärld av ständiga förändringar. Vi står inför utmaningen med kortare serier och det kräver mer flexibla lösningar för tillämpa automation. Vi har idag en del fasta installationer, men ser vikten av att kunna införa detta på flexibelt sätt beträffande kortare serier också för att öka vår konkurrenskraft.”

”Vi är mycket glada för att WM Press valde OpiFlex koncept för att klara deras behov av flexibilitet och kostnadseffektivitet.”, säger Johan Frisk, VD OpiFlex. ”WM Press har en tydlig strategi, är mycket framåt och vill erbjuda maximal kostnadseffektivitet vilket resulterat i nya kunder och kraftig expansion. Att vi får hjälpa till att ta nästa steg i deras ambitioner av maximal kostnadseffektivitet är mycket spännande. Vi vill långsiktigt arbeta nära våra kunder för att alltid ligga i framkant med nya innovativa lösningar. WM Press kommer att vara en bra partner för det.” säger Johan vidare.