Plåtindustri

Automatisera flexibelt med OpiFlex flexibla industrirobot

Automation av plåtbearbetning ställer extra stora krav på flexibilitet, jämfört med t ex automation av bearbetning, då detaljerna ofta kraftigt ändrar form från före till efter maskin. Oftast hanteras många olika produkter i varje maskin, speciellt om du är legotillverkare. Därför är det viktigt att operatören själv snabbt och enkelt ska kunna programmera roboten samt ha flexibla gripdon. Det är mycket viktigt att ha full manuell access till maskinen för t ex en- och fåstyck samt då detaljerna är svåra att greppa  t.ex. många eller stora hål. Läs mer om tips runt automation här samt vid varje maskintyp nedan.

Marknadsledande industrirobot-lösningar för plåt

Alla möjliga applikationer för plåt

OpiFlex är marknadsledare och specialister på flexibla robotlösningar för plåttillverkning. OpiFlex erbjuder flexibla lösningar för både små serier och stora serier för de flesta applikationer inom plåttillverkning exempelvis kantpressning eller kantbockning, panelbock, hydraulpress, rörbockning, bockautomat, stans, borstmaskin, kantvik, muttersvets och mutterpressar samt plock av laser.

Vi samarbetar och samverkar med många tillverkare exempelvis Salvagnini, Ursviken, Amada, AP&T, Prima Power, Safran Darley, Durma och Bystronic. 

Läs mer om tips och applikationer i plåtindustrin nedan, men läs även tips runt automation.

Exempel på maskintillverkare OpiFlex samverkar med

OpiFlex automatiserar plåtindustrin

Tips och råd

Att tänka på vid automation av plåtmaskiner

Plåt är ofta tungt och monotont med oftast mycket olika artiklar med mer eller mindre komplicerade geometrier och bockar. Det ställer stora krav på samverkan med maskin och operatör/robot för att få rätt kvalité. Plåt ställer extra stora krav på flexibilitet, då detaljerna ofta kraftigt ändrar form från före till efter maskin och då speciellt för kantpressning då roboten behöver kunna följa maskinen i realtid och även vända detaljer.

Oftast hanteras många olika produkter i varje maskin för plåt, speciellt om du är legotillverkare men även många större koncerner med egna produkter går mot mycket  kortare serier. Därför är det viktigt att operatören själv snabbt och enkelt ska kunna programmera roboten samt ha flexibla gripdon. Då en robot inte kan röra sig som en människa, pga fysiska begränsningar, så är extra viktigt att ha full manuell access till maskinen för t ex en- och fåstyck samt då detaljerna är svåra att greppa  t ex många eller stora hål.

Tips från teknikworkshop med IUC

Videon nedan innehåller en presentation om utmaningar och trender inom småserietillverkning under en digital teknikworkshop som IUC bjudit in till. OpiFlex VD Johan Frisk var inbuden som talare. Videon är inspelad 2020-05-19

Flexibel hantering för många artiklar

För inpallen är det viktigt att du kan ha str flexibilitet i så du slipper plocka om, så du kan ha  olika högar med olika orientering. Dock är viktigt att du har struktur på materialet, så det ej ligger huller om buller. 

Då formen på de bockade detaljerna ofta är skrymmande är det viktigt att kunna packade dem enkelt i oilka högar med olika lager inklusive vändning på utpallen. Oftast behövs dubbla utpallar för att kunna köra större batcher när så önskas.  

Snabb och effektiv omställning

Trenden går mot kortare och kortare serier, vilket kräver snabbare omställning av robot för att det ska vara lönsamt att köra med roboten. Därför är viktigt att snabbt och enkelt själv kunna programmera roboten och ha flexibla gripdon som klarar en stor produktbredd och som snabbt och enkelt kan bytas. 

Flexibla rörelser och aktiv följning

Att kunna skapa flexibla rörelser är viktigt generellt och speciellt vid kantpressning som är bland det svåraste du kan göra med en robot.  Kantpressning kräver att roboten kan anpassa hastighet och aktivt följa maskinen med signalutbyte i realtid. 

Full manuell access till maskinen

Då småserietillverkning i plåt innebär mycket stor variantion och seriestorlek, så är det mycket viktigt att du har manuell access till maskinen, för en- och fåstyck samt då detaljerna är svåra att greppa  t ex många eller stora hål. Kantpressning ställer krav på aktiva rörelser, så då är extra viktigt att ha full manuell access till maskinen då t ex roboten ibland har svårt pga fysika begräsningar, 

Kundapplikationer för kantpress

Flexibel industrirobot till kantpress

OpiFlex erbjuder en mycket flexibel och framtidssäker lösning, som klarar 

Kostnadseffektiv och kompakt lösning

OpiFlex erbjuder mycket kostnadseffektiva robotceller redan vid första cellen jämfört med traditionella robotlösningar. Genom möjligheten att dela roboten med flera maskiner, så kan du skapa en framtidssäker lösning som du kan bygga vidare på. Det gör att du normalt kan räkna hem investering på ett år. 

OpiFlex robotceller är mycket kompakta och yteffektiva robotceller och du slipper staket genom vår patenterade säkerhetsslösning. Det gör att du slipper binda upp viktig yta och du  automatisera maskiner som står trångt.  

Flexbilitet och enkel programmering

OpiFlex patenterade enkla programmeringslösning gör att operatören själv snabbt programmera roboten. En operatör utan robot erfarenhet kan snabbt och enkelt skapa helt nya produkter med inpall med flera högar, omgrepps- och vändstationer, aktiv följning och hastighetsanpassning av bockar samt dubbla pallar med flera högar och lager. Programmera helt ny artikel med  åtta bockar på ca 10 minuter istället för 6-10 timmar av en specialist.   

Full manuell access till maskinen

Trots snabb programmering och flexibla gripdon är manuell access viktigt. Genom vår flexibla lösning slipper du staket och du kan enkelt kan flytta bort roboten och dela med nästa maskin. Dockningsstationen kan enkelt fräsas ner i golvet, som på bilden, så  inget blockerar maskinen för full manuell  betjäning. 

VI har lyckats att skapa en kantpresslösning så kantpressen står på normal höjd  så manuell betjäning fungerar som vanligt. Många andra alternativa kantpresslösningar höjer kantpressen 300-700 mm vilket ytterligare försvårar manuell användning, 

Exempel på kundapplikationer i plåtindustrin

Några av alla våra lösningar

Salvagnini P2 (panelbockmaskin)

Kantbockning

Hydraulpressar

Muttersvets

Artiklar

Omnämnd över hela världen

Varför OpiFlex?

OpiFlex löser utmaningen att automatisera mega trenden med hög mix och låg volym med flexibla robotceller och driver den tredje robot revolutionen mot helt nya möjligheter.

Tillämpningar

OpiFlex flexibla lösning och enkla programmering kan användas till de flesta applikationer inom alla branscher och ger nytta för både små- och medelstora företag, Tier1 och globala koncerner.

Pris

OpiFlex är en mycket kostnadseffektiv lösning som är framtidssäker och kan öka täckningsbidraget mer än vanliga robotlösningar.