OpiFlex i Almedalen panel – “Vad är människans plats i den smarta fabriken?”

av Jul 4, 2015Nyheter0 Kommentarer

OpiFlex vd Johan Frisk i paneldiskussion om “Vad är människans plats i den smarta fabriken?” tillsammans med Johan Söderström, vd, ABB Sverige. Marie Nilsson, förbundsordförande, IF Metall. Adela Martinovic, vd, Teknikcollege. Johan Frisk, vd, OpiFlex. Ola Asplund, senior rådgivare, IF Metall. Eva Wigren, chef Industriell utveckling, Teknikföretagen. Betty Malmberg, utbildningsutskottet, (M). Moderator: Cecilia Warrol, ansvarig produktionsfrågor.

Videosammandrag från panelen nedan

Den pågående digitaliseringen omfattar alla branscher och kommer förändra allt från arbetsplatser och bostäder till transporter och sjukvård. Blir industriarbetaren på sikt en tekniskt avancerad tjänsteman? Hur tänker vi kring människors möjlighet att växa till mer avancerade arbetsuppgifter?

Sammanfattningsvis så kom följande fram:
– Automation och robotisering tar bort monotona och farliga jobb. Skapar jobb där hjärna och fingerfärdighet behövs
– Robotisering ökar konkurrenskraften och skapar ny jobb, finns många studier på detta
– Tysklands satsning Industry 4.0 bedöms skapa 100 000 jobb, om inte den genomförs riskerar 500 000 jobb att förloras.
– Det kostar lika mycket att automatisera i Sverige som i Asien.
– Kraftigt behov av ingenjörer, produktionstekniker, automationsingenjörer samt operatörer
– Vi i industrin behöver förenkla användandet av teknik så att även skoltrötta och nyanlända får plats
– OpiFlex stöttar detta genom att utveckla en förenklad robot programmering, så att operatören själv ska kunna programmera om roboten på mindre än 10 minuter, istället för 3 timmar av en specialist
– Teknik College har en mycket viktig uppgift att fortsätta utbilda yrkespersonal som motsvarar de nya kraven
– Industri och utbildning behöver samverka för med kravställning, behov samt stimulerande praktikplatser

Liknande OpiFlex i Almedalen panel – “Vad är människans plats i den smarta fabriken?”

Senaste artiklar

Alla kategorier

Varför OpiFlex?

OpiFlex löser utmaningen att automatisera mega trenden med hög mix och låg volym med flexibla robotceller och driver den tredje robot revolutionen mot helt nya möjligheter.

Tillämpningar

OpiFlex flexibla lösning och enkla programmering kan användas till de flesta applikationer inom alla branscher och ger nytta för både små- och medelstora företag, Tier1 och globala koncerner.

Pris

OpiFlex är en mycket kostnadseffektiv lösning som är framtidssäker och kan öka täckningsbidraget mer än vanliga robotlösningar.