OpiFlex

We Move Automation. Mobile Robotics for Increased Productivity.

We Move Automation

OpiFlex utvecklar, tillverkar och levererar ett mobilt robotkoncept. Grunden är en mobil robotplattform. Plattformen har en modulariserad uppbyggnad, vilket gör att även den har stor flexibilitet för att möta nya behov av tillämpningar och delsystem som ska integreras senare. OpiFlex bär med sig dyra delsystem som robot, robotkontroller, säkerhetslösningar, kommunikationsutrustningar, gripdon mm.

Plattformen finns i olika utföranden; både med manuell och automatisk förflyttning samt för olika robotstorlekar. Vi använder vanliga standard industri robotar med hög tillförlitlighet från de stora robottillverkarna.

OpiFlex tillhandahåller även standardiserade materialtillförselsystem för robotlösningar, liksom magasin, gripdon, sensorer samt logistiklösningar.

OpiFlex erbjuder en lösning med förenklad programmering, så att roboten snabbt och enkelt kan programmeras om för nya produkter av operatören själv.

Flexibla lösningar för ökad produktivitet

OpiFlex Automation ABs affärsidé är att skapa flexibla och mobila lösningar för småserie- och högvolymproduktion som kraftigt ökar kundernas flexibilitet, produktivitet och konkurrenskraft.

Vår passion är att lösa slutanvändarnas utmaningar på ett mycket flexibelt och robust sätt.

Våra lösningar är innovativa och kostnadseffektiva.

OpiFlex levererar flexibla standard komponenter och lösningar och samarbetar med systemintegratörer och robottillverkare.

OpiFlex Logo

Vill du ha mer info?

Nyheter

OpiFlex en av fyra framgångsexempel i SICKs globala marknadskampanj

Idag släpptes en av filmerna med OpiFlex i SICKs globala marknadsföringskampanj, Se videon här. OpiFlex kommer in vid tid 1:35 - 2:35 Vi är stolta över att OpiFlex mobila robot med vår patenterade säkerhetslösning utan staket framställs av SICK som en av deras fyra...

OpiFlex VD paneldeltagare i stor OECD ministerkonferens

OpiFlex VD Johan Frisk är inbjuden av näringsminister Mikael Damberg som paneldeltagare tillsammans med välrenommerade personer i huvudprogrammet på en OECD högnivåkonferens i Stockholm 17-18 november 2016. Konferensen i Stockholm är att föra samman beslutsfattare,...

OpiFlex finalist for the IERA Award

OpiFlex congratulates ABB for the victory of the IERA Award, link to IERA Awards. OpiFlex is very honored to be in the IERA Award finals with ABB, Universal Robotics and OpiFlex.

Fourth industrial revolution and how it can bring manufacturing back to Europe creating new jobs

OpiFlex CEO Johan Frisk was interviewed by Croatian TV about fourth industrial revolution and how it can bring manufacturing back to Europe creating new jobs. The interview was done during an official state visit by Sweden to Croatia.

OpiFlex vd Johan Frisk, inbjuden av regeringen på officiellt statsbesök i Kroatien om innovation och tillväxt

OpiFlex vd Johan Frisk har blivit inbjuden av regeringen för att medverka på officiellt statsbesök I Kroatien och hålla en presentation på Croatian-Swedish Innovation Initiative. Värdar är Oscar Stenström, statssekreterare Näringsdepartementet , Sverige samt Tomislav...