OpiFlex VD Johan Frisk är inbjuden av näringsminister Mikael Damberg som paneldeltagare tillsammans med välrenommerade personer i huvudprogrammet på en OECD högnivåkonferens i Stockholm 17-18 november 2016.

Konferensen i Stockholm är att föra samman beslutsfattare, företrädare för näringslivet, ledande forskare och analytiker. Diskussionerna vid konferensen kommer att leda till en slutgiltig OECD publikation om framtida produktion, vilket kopmmer att släppas i början av 2017. Länk till OECD mötet

Johan kommer att med verka i panelen “Diffusing new technologies and supporting SMEs – What can Governments do?” tillsammans med:

 • Phil Shapira, professor, Georgia Institute of Technology, USA, och Manchester University, Storbritannien
 • William B. Bonvillian, chef för Massachusetts Institute of Technology Washington, D.C. Office, USA
 • Ms Mimmi Alladin, chef för Business Development, Siemens, Sverige
 • Johan Frisk, VD, Opiflex, Sverige

Hela agendan för det stora programmet finns här

Det kommer även att hällas fyra parallella seccsioner per dag, länk finns här

#smartindustryOECD är hashtaggen för konferensen

Torsdag 17 novemberg

 • I. Foresight and Public Attitudes in relation to the Next Production Revolution
 • II. Biotechnology and Bio-production
 • III. New Materials and Nanotechnologies
 • IV. Future Production and 3D Printing

Fredag 18 novemberg

 • I. Skills, Job-Creation and Labor market – New approaches?
 • II. Circular flows, Sustainability and Environment
 • III. Linking Business, Research and Higher Education to the Next Production Revolution
 • IV. Digitalization and Robotization

Bakgrund

Målet för konferensen i Stockholm är att föra samman beslutsfattare, företrädare för näringslivet, ledande forskare och analytiker. Konferensen kommer att undersöka de industriella och politiska följderna av eventuella förändringar i produktion under de närmaste 10-15 åren. Överläggningarna kommer att bygga på slutsatserna från ett tvåårigt OECD-projekt på nästa produktions revolutionen. Diskussionerna vid konferensen kommer att informera en slutlig OECD publikation om framtida produktion att släppas i början av 2017.