OpiFlex vd Johan Frisk har blivit inbjuden av regeringen för att medverka på officiellt statsbesök I Kroatien och hålla en presentation på Croatian-Swedish Innovation Initiative. Värdar är Oscar Stenström, statssekreterare Näringsdepartementet , Sverige samt Tomislav Panenić, minister för ekonomi, ministeriet för ekonomi, Kroatien

Johan kommer att tala om innovation samt om hur vi genom automation kan skapa konkurrenskraftig tillverkning i Europa och därmed arbetstillfällen. Rubriken på presentation är: “OpiFlex – 4th industrial revolution has started … Bring manufacturing back to Europe!” länk till agenda

Andra svenska företag som medverkar är SAAB, Ericsson, SEB och Industrifonden, se även länk till deltagare

Bakgrund

Innovation är den viktigaste drivkraften bakom den ekonomiska tillväxten i både Kroatien och Sverige.
Under de senaste åren har kroatiska innovation landskap uppmärksammats av ett antal internationella investerare från Asien och Europa.
Samtidigt är Sverige känt som den ledande europeiskt nav för innovation.

Syfte med Croatian-Swedish Innovation Initiative

Den positiva utvecklingen inom den kroatiska innovationsområdet är den bakomliggande orsaken till Sveriges intresse att skapa en kroatisk-svenska plattform för utbyte av bästa praxis, som handlar om hur man gör en innovationslandskap framgångsrik och hur de båda länderna kan samarbeta för att främja innovation i Kroatien .

Kroatiska-Svenska Innovationsseminarium är det första steget mot skapandet av en gemensam plattform.

Ämnen i fokus

Hur viktigt är innovation för tillväxt av Kroatiens och Sveriges nationella ekonomier?
Vad ska en innovation ekosystem ser ut?
Framtidsutsikter – innovationspotentialen samarbete mellan Kroatien och Sverige?